Al het nieuws

CBCS: Verkoop BdC genereert opbrengsten voor herstructurering Ennia

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Banco di Caribe is een asset die een positieve bijdrage levert aan de Ennia-groep. Een eventuele verkoop van BdC zal opbrengsten genereren die ten goede zullen komen aan de herstructurering.”

F05 Banco di Caribe stabielZo laat de Centrale Bank CBCS weten in verband met de publicatie een dag eerder van het Antilliaans Dagblad. ,,CBCS zal zich bij de herstructurering te allen tijde richten op het belang van de polishouders van Ennia en, voor zover het BdC betreft, de deposanten van BdC.”

Onder de kop ‘Media-aandacht Banco di Caribe’ bevestigt de toezichthouder het bericht van deze krant. CBCS legt daarin de achtergrond uit, namelijk de noodregeling die op 4 juli 2018 door het gerecht werd uitgesproken ten aanzien van onder andere Ennia Caribe Leven en Ennia Caribe Holding. Het doel daarvan is een herstructurering van Ennia om daarmee de solvabiliteit van het verzekeringsbedrijf te herstellen, mede in het belang van de polishouders van Ennia.

,,In het kader van de herstructurering van Ennia worden alle opties onderzocht die aan het slagen van de herstructurering kunnen bijdragen. Tot de opties die onderzocht worden behoort ook de mogelijkheid van verkoop van activa van Ennia, waaronder de aandelen die Ennia houdt in Banco di Caribe (BdC). BdC valt niet onder de noodregeling; daar was - zoals ook eerder gecommuniceerd - geen enkele reden voor.” Aldus de CBCS.

Ook BdC zelf bevestigt het bericht: ,,Banco di Caribe heeft aandacht voor de informatie die inmiddels het publiek heeft bereikt inzake een mogelijke verkoop van de bank. De bank geeft aan dat er geen enkele reden tot bezorgdheid is.”

Zo laat de directie weten in een persverklaring naar aanleiding van de publicatie van het AD. Deze krant baseert zich daarbij op een recent vonnis van het gerecht van Curaçao, na een besloten zitting, waarin expliciet wordt verwezen naar het proces dat gaande is om de aandelen in Banco di Caribe, een dochtervennootschap van de Ennia-groep, te verkopen.

,,Banco di Caribe heeft recentelijk haar cijfers gepubliceerd, die weergeven dat de bank een stijgend eigen vermogen heeft en tevens solvabel is”, vervolgt het communiqué van BdC. ,,Dit betekent dat de bank voldoende liquide is om de gelden van de klanten te waarborgen.”

Deze krant noemde in het artikel de meest recente financiële cijfers: het eigen vermogen van BdC steeg van 175,4 miljoen eind 2019 naar 182,4 miljoen per 31 december 2020. De totale activa bedragen 1.743 miljoen (ruim 1,7 miljard), terwijl de cliëntendeposito’s 1.528 miljoen (ruim 1,5 miljard) zijn.

,,Banco di Caribe zal haar bancaire activiteiten zoals gebruikelijk voortzetten en zal haar producten en diensten blijven aanbieden ten behoeve van onze collega’s en klanten”, aldus Fons Simon, ceo en general managing director van de bank.

Het Antilliaans Dagblad is nog in afwachting van antwoorden op enkele meer specifieke vragen. Onder meer over de exacte liquiditeit en solvabiliteit alsmede over de precieze eigendomsstructuur van BdC in relatie tot de Ennia-groep, eigenaar Parman International en de 93-jarige grootaandeelhouder Hushang Ansary.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).