Al het nieuws

Tussenstand op vrijdag bij basis Parera: 5.854

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Sinds de opening van de vaccinatiestraat op de marinebasis Parera was de tussenstand op vrijdag 16 april: 5.854 prikken. Dat is inclusief het eigen personeel en medewerkers van de Kustwacht Caribisch gebied.

defensie1Defensie is tevreden met de tussenstand, maar geeft tegelijkertijd aan dat de aantallen de laatste dagen lager liggen. Parera is door de medische autoriteiten aangewezen als locatie voor de tweede BioNTech/Pfizer-prik.
Defensie blijft op allerlei manieren meehelpen om mensen zo snel mogelijk het vaccin te kunnen geven. Zo werden eerder ook materialen (boogtenten) beschikbaar gesteld voor de vaccinatielocatie bij de gevangenis Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK). Met de vaccinatiestraat op marinebasis Parera levert Defensie militaire bijstand. Deze vindt namelijk plaats op verzoek van de lokale autoriteiten. Het ondersteunen van de civiele autoriteiten is één van de grondwettelijke taken van Defensie.
In het magazine van Defensie - de defensiekrant - is een uitgebreid artikel onder de kop ‘Defensie vaccineert in de Carib’ gewijd aan de vaccinatiestraat op marinebasis Parera, die nu ruim anderhalve week open is. Daarin wordt uitgelegd dat militair artsen en verpleegkundigen op de basis helpen bij het prikken en onder meer 11 Luchtmobiele Brigade aan zet is voor de logistieke ondersteuning en beveiliging. Voor het artikel is gesproken met het hoofd van het Gezondheidscentrum Curaçao kapitein-luitenant-ter-zee Martin van der Aa.
Van der Aa legt uit waarom Defensie wordt ingezet voor het vaccinatieprogramma op Curaçao: ,,Vanwege de alarmerende situatie op het eiland heeft Nederland versneld duizenden extra coronavaccins naar Curaçao gestuurd. Door een stijging van het aantal besmettingen en de druk op de zorg, kon dat niet anders. Maar vaccins alleen zijn niet genoeg. De lokale GGD heeft hulp nodig bij het zetten van de prikken en de ondersteuning van het vaccinatieproces. Daar helpen wij nu bij.” Militair personeel zet samen met de GGD in de sporthal van de basis vaccins, houdt toezicht en is aanwezig voor medische vragen. Collega’s van het gezondheidscentrum op de kazerne ontfermen zich daarnaast over inwoners die zich na de vaccinatie niet goed voelen. De Compagnie in de West en het personeel van de kazerne worden ingezet voor de andere ondersteuning. Van de doorstroom tot het inrichten van looproutes en de administratieve afhandeling. Daarnaast helpen militairen de politie op het Caribische eiland met het handhaven van de coronamaatregelen, maar dit gebeurt al langer.

Op de vraag waarom Defensie geen ondersteuning in Nederland levert, antwoordt Van der Aa: ,,Het probleem op Curaçao was de capaciteit. De GGD had wel vaccins, maar niet genoeg mensen om de vaccins toe te dienen en de organisatie in goede banen te leiden. In Nederland is dat omgedraaid. De logistiek is niet het probleem, maar het aantal voorradige vaccins. Dat is de beperkende factor.” Is het dan wel eerlijk dat Curaçao dan extra vaccinaties krijgt, is de volgende vraag. Daarop antwoordt Van der Aa: ,,Dat zijn politieke keuzes waar ik niets mee van doen heb. Vanuit mijn functie kan ik zeggen dat de situatie hier zorgelijker is dan in Nederland. De zorg raakte overspoeld en dan speelt de factor ‘noodzaak’ mee. Bovendien is de gevolgschade van de pandemie nog groter dan in Nederland. Het heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven. De coronacijfers zijn nog steeds hoog en het aantal sterfgevallen neemt toe. De lockdown op het eiland is verlengd tot en met 30 april. De autoriteiten geven aan dat versoepelingen niet mogelijk zijn.”defensie2
In het artikel legt kapitein-luitenant-ter-zee Martin van der Aa ook uit wanneer het hulpverzoek vanuit Curaçao aan Nederland is gedaan en hoe zo’n verzoek tot stand komt. ,,Voor zo’n bijstandsaanvraag zijn officiële procedures, maar het is in gang gezet nadat het defensiepersoneel op Curaçao op 4 april met voorrang is gevaccineerd. Dat hebben we gedaan in samenwerking met de lokale GGD in onze sporthal. Het zou een eenmalige actie zijn, maar de samenwerking verliep zo goed dat de GGD heeft gevraagd of we ook konden helpen bij het vaccinatieproces van de andere eilandbewoners.”
De priklocatie op de basis van Parera kan maximaal 1.000 vaccins per dag verwerken. Voor alle locaties samen is de ambitie van Curaçao om te komen tot 10.000 vaccinaties per dag. Het eiland wil naar een vaccinatiegraad van 80 tot 85 procent.
Mogelijk gaat Defensie ook op Aruba bijstaan met het vaccineren. Daar wordt de kazerne deze week ook gebruikt om militairen te vaccineren en is de wens om daar ook een officiële vaccinatielocatie van te maken. De officiële aanvraag is echter nog niet gedaan, zegt Van der Aa. ,,De situatie is op Aruba ook minder zorgelijk. Op Bonaire en de Bovenwindse Eilanden gaan de coronacijfers de goede kant op. Daar lijkt onze hulp niet nodig. Op Saba heeft bovendien al 85 procent van de inwoners een prik gehad.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).