Al het nieuws

SVB doet voorstel voor beheersing fondsen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Ook bij zorginstellingen die door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) via de basisverzekering ziektekosten (bvz) worden vergoed, kan er 12,5 procent ingeleverd worden op het arbeidsvoorwaardenpakket van het personeel.

svbDit zou de SVB een besparing opleveren van ruim 18 miljoen gulden per jaar.
Dit is een van de voorstellen die de SVB doet met betrekking tot het bvz-fonds om nog meer te bezuinigen. ,,Een van de voorwaarden voor de financiële steun uit Nederland aan de overheid betreft het verlagen van werkgeverskosten in de publieke en semipublieke sector met 12,5 procent. Geredeneerd kan worden dat deze maatregel ook geldt of zou moeten gelden voor instellingen die grotendeels uit het sociale fonds bvz gefinancierd worden”, zo voert de SVB aan. De instelling maakt vervolgens een berekening van 12,5 procent op de personeelskosten van 60 procent en komt tot de slotsom dat er een generieke korting van 7,5 procent kan worden toegepast op de totale exploitatiekosten van de zorginstellingen.
Er zijn meer voorstellen voor bezuiniging, ook met betrekking tot de andere fondsen, die opgetekend staan in een in december 2020 uitgebracht rapport ‘Voorstel beheersmaatregelen Sociale Verzekeringsfondsen SVB’.
Het rapport is opgesteld naar aanleiding van de ‘zorgwekkende meerjaren-prognoses voor de fondsen, waarvoor in dit decennium in toenemende mate aanzienlijke tekorten worden voorspeld’, als gevolg van de coronapandemie.
En om, naar eigen zeggen, niet weer een commissie in het leven te roepen, heeft de SVB een memorandum geschreven met verschillende beheersmaatregelen om de sociale verzekeringen op de middellange termijn duurzaam te houden en het stelsel financierbaar. Zonder significante economische groei kunnen de sociale fondsen het tot 2028 overleven zonder premiestijgingen, maar vanaf 2028 worden, zelfs na introductie van voorgestelde maatregelen, weer tekorten verwacht.
In het rapport gaat de SVB uit van al eerder naar voren gebrachte voorstellen. ,,Er zijn genoeg inventarisatierondes gemaakt en voorstellen voorgedragen. Zaak is nu om deze af te stoffen, te actualiseren en de keuzemogelijkheden (weer) te presenteren en belangrijker: de besluitvorming daarover af te ronden en deze vervolgens ook daadwerkelijk te implementeren”, aldus de SVB.

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).