Al het nieuws

SVB neemt onterecht besluit

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft van twee psychologen, Stephen Ebecilio en Mya Albertoe, onterecht geld teruggevorderd dat volgens de SVB eerder onterecht was uitbetaald. Dat heeft het gerecht onlangs geoordeeld. Volgens de SVB spreidden de psychologen de productie administratief om zo het productieplafond te ontwijken.

svbdushiDe rechter komt tot deze uitspraak na vastgesteld te hebben dat het gespreksverslag, opgetekend na een gesprek tussen de psychologen en een controlemedewerker van de SVB, niet voor akkoord of gezien is ondertekend door de psychologen. Ook vergelijkt de SVB reisdata - een van de psychologen is ook werkzaam op Bonaire, Sint Eustatius en Sint Maarten - met de behandeldata en concludeert dat bepaalde behandelingen op Curaçao niet hebben kunnen plaatsvinden omdat de betreffende psycholoog er niet was. Ten eerste blijkt dat er zes behandeldata worden genoemd waarbij de psycholoog wel op Curaçao was. Maar daarnaast is het ook zo dat de SVB de declaratiedata heeft vergeleken en niet de behandeldata. De declaratiefacturen gaan over een tijdsbesteding van 12 uur. ,,Hieruit kan redelijkerwijs worden afgeleid dat de behandeling niet alleen op de genoemde datum, maar op meerdere dagen heeft plaatsgevonden.”

Advocaat van de psychologen Achim Henriquez gaat dieper in op de zaak. Hij stelt dat de goede naam van de psychologen indertijd te grabbel is gegooid door de toenmalige inspecteur Volksgezondheid Jan Huurman die de pers opzocht en ook zijn bevindingen ongeoorloofd deelde met de SVB. ,,De psychologen zijn destijds in de sociale media uitgemaakt voor fraudeurs, naar aanleiding van de berichten van Huurman. De SVB heeft op haar beurt aanleiding gezien om met de inhoud van de gegevens die zijn verstrekt door Huurman en de commotie in de media, een eigen ‘onderzoek’ te beginnen en kwamen ten onrechte tot de conclusie dat de wijze van declareren van de psychologen onjuist zou zijn”, zo is zijn verhaal, dat op deze manier overigens niet in het vonnis beschreven wordt.
De rechter heeft geoordeeld dat de beslissing van de SVB onjuist is en deze vernietigd. De SVB is veroordeeld in de kosten van het geding te weten 1.500 gulden. SVB is door het gerecht ook bevolen om een nieuwe beslissing te nemen binnen twee maanden na de uitspraak.
Achim oordeelt namens zijn cliënten: ,,Het spreekt voor zich dat de gelden die de SVB nu ten onrechte heeft ingehouden van deze psychologen, terugbetaald dient te worden. De psychologen zijn vooral blij dat hiermee hun goede naam en eer deels hersteld kan worden en hopen op betere tijden in de relatie met de SVB en dat de SVB ook de moeite zal doen om bij te dragen aan het herstel van de reputatieschade die zij hebben aangericht.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).