Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Verschillende Statenleden hebben gisteren in de centrale commissievergadering naar aanleiding van de vier recente black-outs van Aqualectra gevraagd naar hoe het staat met de invulling van de functie van technisch directeur bij het nutsbedrijf.


aqualectraCharles Cooper (MFK) vraagt zich af waarom er tot op de dag van vandaag een technisch manager mist. En Yves Schoop (MAN) vraagt waarom er nog geen operations manager is. Ook Gisette Seferina (PAR) constateert dat er een technisch directeur mist. Maar of het gemis aan deze directeur nu het probleem is van de vier black-outs, daarover blijven de Statenleden en de bevolking die zij vertegenwoordigen voorlopig nog in het ongewisse, want de aanwezige minister van Economische Ontwikkeling (MEO), Steven Martina (MAN), heeft een week de tijd gevraagd om alle vragen te beantwoorden die in de 4 uur en 24 minuten durende vergadering gesteld zijn. In de centrale commissievergadering waren overigens ook de Aqualectra-directeuren Neysa Isenia en Darick Jonis aanwezig. Zij hebben niet gesproken.
Gilbert Doran (MFK) geeft aan dat er hoge tarieven betaald worden op Curaçao in vergelijking met de regio. ,,Ondertussen verkeren de mensen elke dag in onzekerheid of er wel stroom geleverd wordt of niet.” Marilyn Moses (MP) sluit zich bij dit argument aan. Doran vraagt zich af of de machines van Wärtsilä van inferieure kwaliteit zijn. Moses vindt dat Curaçao met de nutsprijzen aantrekkelijker moeten worden voor investeerders. Amparo dos Santos (KdNT) voert aan dat Aqualectra doet aan ‘lapi lapi’, wat wil zeggen dat er hier en daar telkens weer wat gerepareerd wordt maar het hele systeem ondertussen bij elkaar gelapt is en niet meer goed functioneert.
Fraude is ook een onderwerp dat naar voren komt. Dos Santos is ervan overtuigd dat er sprake is van fraude en Moses vraagt: ,,Hoe staat het met het onderzoek hiernaar?” Yaël Plet (MAN) heeft ook gehoord over achterovergedrukt geld en dat er sprake is van slecht beleid. ,,Maar wat zijn nu echt de redenen van de black-outs?”, zo wil hij weten. ,,Is er gebrek aan onderhoud of investering in machines, is er sprake van een liquiditeitstekort? Er is onderzoek gedaan door Aqualectra. We willen daar de uitslag van”, aldus Plet. ,,Sterker nog”, zo voegt Curtley Obispo (PAR) eraan toe, ,,in het jaarverslag 2019 wordt gesteld dat er in november van dat jaar na drie jaar voor het eerst weer een black-out is. Ook daarvan wil ik de onderzoeksresultaten zien.” Meindert ‘Menki’ Rojer wil dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) of MEO een calculatie maakt van hoeveel de black-outs het bedrijfsleven en particulieren gekost hebben. Getroffen burgers en bedrijven moeten volgens Jaime Córdoba (onafhankelijk Statenlid) snel vergoed worden voor de geleden schade. ,,Worden de mensen niet betaald dan komen wij dit opeisen”, zo klinkt dreigend.
Overigens hebben sommige Statenleden waaronder Wimbert Hato (MAN) en Eugene Cleopa (MAN) ook complimenten voor de Aqualectra-directie die goed bereikbaar is bij problemen en gelijk informatie geeft aan de pers en de bevolking. Rennox Calmes vindt dat de minister wat betreft informeren in gebreke blijft: ,,Ik heb in januari 2020 al vragen gestuurd naar de MEO-minister. Deze heb ik in september herhaald en ook tijdens de begrotingsbehandeling. Ik heb nooit antwoord gekregen.” Gilmar ‘Pik’ Pisas (MFK) vindt dat Eugene Rhuggenaath als premier en regeringsleider tijdens de black-outs de bevolking uitleg had moeten geven en de mensen gerust had moeten stellen.
Tot slot doet Stephen Walroud (PAR) de aanbeveling dat bij het antwoorden eerst een historisch kader geschetst wordt door minister Martina die jarenlang zelf directeur is geweest van Aqualectra. ,,Dan hebben we een beter beeld, voordat we allerlei beschuldigingen uiten. Want het slechte beleid en verkeerde besluiten van jaren geleden, doen ons nu de das om”, zo voert hij aan.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.

 


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).