Al het nieuws

Door Els Kroon
Willemstad - In een serie interactieve ‘World Café Stakeholders Sessies’ over de protocollen in aanloop naar de Covid-19-vaccinatie was het zaterdag de beurt aan de pers om geïnformeerd te worden en input te geven over de implementatie, de stand van zaken en de voortgang van het covid-inentingsprogramma op Curaçao.

F10 Vaccinatieprogramma 4In zijn inleiding legt trainer en coach Elton Villarreal de opzet uit van het World Café waarbij betrokken beroepsgroepen - zoals huisartsen, specialisten, laboranten, apothekers, epidemiologen, veiligheidsbewakers, medewerkers in de gezondheidszorg, en ook juristen, financiële deskundigen, regeringsfunctionarissen en mediavertegenwoordigers - elkaar informatie en kennis toespelen en die vertalen naar de bevolking toe. Op hun beurt krijgen deze experts input vanuit de gemeenschap, zodat het duidelijk wordt wat er onder de bevolking leeft over het vaccinatieproces en onduidelijkheden kunnen worden weggenomen. Een nieuwe gedragswetenschappelijke unit van de overheid bundelt, kanaliseert en maakt expertise direct beschikbaar om beleid te ondersteunen. ,,Elke schakel is belangrijk”, stelt Villarreal. Deze wijze van communiceren vindt momenteel plaats bij het bestrijden van de coronapandemie.

Nu enkele goedgekeurde vaccins beschikbaar komen zijn wereldwijd werkzaamheden gaande voor het uitrollen van het vaccinatieprogramma. Voor veel landen een uitdaging, ook voor Curaçao. Het doel is samen met belanghebbenden te komen tot een landelijk plan van aanpak voor de implementatie en uitvoer. In het tentatieve programma staat de tweede tot derde week van februari gepland voor de start op Curaçao. Een exacte begindatum is echter nog niet bekend.

Afdelingshoofd GGD infectieziektebestrijding Iralice Jansen is blij met de informatiesessies met het doel begrip te kweken voor de procedure en de infrastructuur van het proces waarvoor zij als voorzitter van de projectgroep ‘Covid-19 vaccinatieprogramma op Curacao’ mede verantwoordelijk is. De groep coördineert de uitvoering van de coronavaccinatie. In haar toelichting benadrukt ze de waarde van preventief gedrag, zoals het dragen van een mondkapje, het houden van afstand, het betrachten van hygiëne en het nemen van een vaccin, bij het samen onder controle krijgen van het coronavirus. Het is tijdens de pandemie meer dan ooit van het grootste belang om gezond te blijven, gezond te eten en de gedragsregels te blijven volgen, vindt Jansen.

Omdat er toch wel wat onzekerheden bestaan, onder andere over de start van het vaccineren en de hoeveelheid vaccins voor Curaçao, hanteert Jansen vooralsnog een tentatieve planning, waarbij veiligheid nummer één is. Volgens die planning zijn de koel- en diepvriesapparaten, die de gewenste optimale bewaartemperatuur van -70 graden Celsius voor het Pfizer-vaccin moeten kunnen waarborgen, onderweg. Het gecertificeerd bedrijf Caracol bv zal erop toezien dat het validatieproces volgens de geijkte protocollen plaatsvindt en de cold-chain naar de priklocatie wordt gewaarborgd. Dat betekent dat het bedrijf veilige opslaglocaties verzorgt en het vervoer en de distributie regelt. Training van alle betrokkenen is de volgende stap, en een van de randvoorwaarden waaraan voldaan moet zijn voordat er begonnen kan worden met de vaccinatie. Volgens de planning worden de beschikbare vaccins eerst toegediend aan de zestigplussers (39.478 personen volgens CBS 2020), zorgmedewerkers (2020: 3.500) en personen met chronische aandoeningen vanaf 18 jaar (2017: 37 procent van de volwassen bevolking). Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de huisartsen.

De procedure begint met de aanmelding. Per telefoon, email of een app kan de bereidwilligheid voor de inenting worden aangeven gevolgd door registratie en de toegewezen locatie.

Na het toedienen van het vaccin is een wachttijd van 15 minuten verplicht om te constateren dat er geen complicaties optreden, zoals een allergische reactie waarvoor onmiddellijk medicijnen moeten worden toegediend.

Immunoloog Ashley Duits geeft aan de hand van een diapresentatie een uiteenzetting over virussen in het algemeen en specifiek het coronavirus, het afweer- of immuunsysteem, dat ons lichaam beschermt tegen ziekteverwekkers, de ontwikkeling en de werking van het vaccin, de verschillende merken vaccins die nu of naar verwachting op korte termijn beschikbaar zijn, hun eigenschappen en verschillen en de complicaties die zich kunnen openbaren na het toedienen. Ook in de loop van de eerste week kunnen lichte bijverschijnselen zoals vermoeidheid, hoofdpijn en spierpijn optreden. Het Pfizer-vaccin, waar we het eerste zicht op hebben, is pas optimaal effectief als er na drie weken een tweede inenting volgt.

De vaccins zijn door middel van een nieuw en efficiënt systeem, waarbij de fasen elkaar niet opvolgen maar in elkaar worden geschoven, in een recordtijd ontwikkeld en vertonen een spectaculair resultaat (Pfizer 94 procent, Moderna 95 procent, AstraZeneca 62-90 procent bescherming). Toch zijn ze geen ‘magic bullet’. Alles valt of staat met de medewerking van de bevolking, aldus Duits, die op vragen van de pers stelt dat er aan de vaccinatie geen kosten zijn verbonden voor de bevolking. De openbare gezondheidszorg neemt deze voor haar rekening.

De voorlichtingsmiddag werd besloten met een interactieve World Café Stakeholder-sessie waarin de mediavertegenwoordigers wensen, verbeterpunten en suggesties konden aangeven. De resultaten van de diverse ‘World Café’-sessies die in het afgelopen weekend plaatsvonden worden verzameld, geëvalueerd en morgen via een persconferentie bekendgemaakt.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).