Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Curaçao heeft vorige week in totaal 40 uur en 45 minuten zonder stroom gezeten. Voor Bándabou was dit door een kabelbreuk – pure extra pech – nóg langer: 50 uren en 5 minuten.

50 uurMinister Steven Martina van Economische Ontwikkeling, die eindverantwoordelijk is voor nutsbedrijf Aqualectra, gaf gisteren een samenvatting van de gebeurtenissen van vorige week die tot drie verschillende black-outs hebben geleid; waarvan de laatste, met een totale duur van 26 uur en 25 minuten, de langste black-out was in de geschiedenis van het eiland.

,,Wat er is gebeurd kunnen we kwalificeren als een technisch problemen. Op het net zijn er bepaalde stroomfluctuaties waargenomen waardoor het beveiligingsmechanisme werd geactiveerd. Laatstgenoemde heeft vervolgens het hele productiesysteem van het net afgegooid”, zo vatte Martina het probleem gisteren kort samen. ,,Dit is abnormaal gedrag van het systeem; het moet niet zo zijn dat alle productie-eenheden eraf worden gegooid en dit een black-out veroorzaakt. Er is dus een deregulatie, een imperfectie in het beveiligingsmechanisme.” Aqualectra heeft vastgesteld waar het probleem zit, maar heeft nog niet vast kunnen stellen wat de oorzaak is van dit probleem. ,,En daarom, omdat de oorzaak nog niet bekend is, zijn er bepaalde risico’s dat dit weer kan gebeuren. De situatie is nu redelijk stabiel, maar zolang de oorzaak onbekend is, blijven er bepaalde risico’s bestaan voor wat betreft de stroomlevering.”

De eerste black-out vond plaats op maandag 7 december van 10.30 tot 18.00 uur en duurde 7 uren en 30 minuten. Op donderdag 10 december was het weer raak en werd het eiland van 15.15 tot 22.00 uur - voor zes uren en 50 minuten - wederom door een black-out getroffen. De meest recente black-out - de derde in een week tijd - begon op zaterdag 12 december om 19.00 uur en duurde tot zondagavond 21.30 uur. Deze black-out gaat met een totale duur van 26 uren en 25 minuten de boeken in als de langste in de geschiedenis van Curaçao. Na een optelsommetje zei de minister: ,,Het gaat in totaal dus om 40 uren en 45 minuten dat Curaçao vorige week geen stroom heeft gehad. En dat is een behoorlijk ernstige situatie.”
De omgeving van Bándabou werd nog zwaarder getroffen. ,,Maar dat heeft er ook mee te maken dat Bándabou pech heeft gehad. Vrijdag heeft een aannemer die op Bándabou werk voor Flow verrichte op een hoofdkabel van Aqualectra ingeslagen. Dit heeft tot gevolg gehad dat een groot deel van Bándabou zonder stroom kwam te zitten”, zo legde de bewindsman uit. De stroomuitval door de kabelbreuk duurde van 15.30 uur op vrijdag 11 december tot 06.30 uur de volgende dag. ,,Naast de black-out heeft Bándabou dus een extra stroomstoring van 10 uren en 7 minuten gekend en zat dus voor een totale tijd van 50 uren en 5 minuten zonder stroom.”

De bewindsman bood zijn verontschuldigingen aan en gaf aan mee te leven met de gemeenschap die door Covid-19 al met de nodige uitdagingen te maken heeft. ,,Daar kun je geen black-out bij hebben, laat staan drie keer een black-out. Dat betreuren we ten zeerste. Door nu bepaalde acties te nemen, kunnen we voorkomen dat dit in de toekomst weer gebeurt en kunnen we tegelijkertijd in alle transparantie laten zien wat er is gebeurd en hoe we verder moeten”, zo zei de minister, die tegelijkertijd het werk van medewerkers van Aqualectra erkende, ‘die zich dag en nacht hebben ingezet om de problemen op te lossen’.

Om te voorkomen dat Curaçao in de toekomst weer zo wordt getroffen door een black-out, is op laste van de regering een onderzoek gestart door lokale en internationale experts om uit te zoeken wat er precies is gebeurd, waarom dit is gebeurd en of het te voorkomen is geweest. Ook moet in dit onderzoek vast komen te staan of het gebeurde het resultaat is van een gebrek aan beleid, van wanbeleid, of door technische onderbrekingen die kunnen voorkomen. ,,Alle mogelijke oorzaken voor de onderbrekingen moeten worden geanalyseerd om te begrijpen waarom de onderbrekingen hebben plaatsgevonden, wat er moet gebeuren om te voorkomen dat het weer gebeurd en om meer stabiliteit in het systeem te krijgen”, aldus minister Martina. De resultaten van het onderzoek moeten binnen drie weken op tafel liggen. ,,Het onderzoek is begonnen en we wachten nu op het resultaat om te bepalen hoe we verder gaan.”

Ondertussen is de regering ook begonnen met een compensatieproces. Martina erkende gisteren dat de bevolking van Curaçao de laatste tijd wordt geconfronteerd met ‘verschillende overheidsdiensten die niet optimaal functioneren’. ,,Er zijn verschillende klachten over de dienstverlening van UTS en Flow, maar ook van Selikor en van luchtvaartmaatschappijen die met grote vertragingen te maken hebben. We willen met een beleid komen waarbij we consumenten een compensatie geven voor het ongemak dat zij ondervinden door een event als een black-out. Dit komt gelukkig niet vaak voor, maar we willen dit beleid wel in place hebben en ik heb Aqualectra gevraagd de nodige berekeningen te maken en na te gaan hoe andere landen hiermee omgaan.”

Daarnaast bestaat nog altijd de mogelijkheid tot het indienen van een claim voor apparatuur dat door een stroomstoring van Aqualectra kapot is gegaan. ,,Er is een procedure die de consument in zo’n geval kan bewandelen. We hebben aan Aqualectra gevraagd om informatie en uitleg over deze procedure te verschaffen en om dit proces zo makkelijk mogelijk voor de consument te maken. Via Facebook is al de link gedeeld waarmee het claimformulier kan worden gedownload om aan te geven wat de kosten zijn. Ook is aan Aqualectra gevraagd een informatiesessie op touw te zetten zodat iedereen kan begrijpen hoe het makkelijkst een claim kan worden ingediend’, aldus minister Martina.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).