Al het nieuws

CBCS: Niet langer wenselijk in belang financiële stabiliteit

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten biedt de lokale commerciële banken niet langer de mogelijkheid een generiek moratorium te geven aan hun klanten zonder dat dit gevolgen heeft voor de voorzieningen die zij moeten treffen.

F07 Banken over moratoriumDit laat de CBCS weten in een persbericht. Vorige week nam CBCS-president Richard Doornbosch in gesprek met deze krant hier al een voorschot op, gezien ‘de onzekerheid en toegenomen risico’s in verband met Covid-19’.

,,Het is de banken wel toegestaan om klanten die zich geconfronteerd zien met financiële uitdagingen, van geval tot geval, te helpen zonder dat dit gevolgen hoeft te hebben voor de door de bank te treffen voorzieningen, met inachtneming van de geldende toezichtregels.”

Verder heeft de Centrale Bank in Scharloo bepaald dat bij het verstrekken van leningen de zogenoemde ‘debt service’-ratio van 37 procent niet meer mag worden overschreden. ,,De CBCS wil hiermee een overmatige kredietverlening aan de consument voorkomen en een prudente kredietverlening op Curaçao en Sint Maarten waarborgen.”

Afgelopen maand is onderzoek gedaan naar de financiële gezondheid van de financiële sector in de monetaire unie (Curaçao en Sint Maarten). Dat betreft onder meer commerciële banken, spaar- en kredietcoöperaties, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Het onderzoek vond plaats in samenwerking met deskundigen van het Internationaal Monetaire Fonds (IMF).

De impact van Covid-19 op de financiële sector is ‘nog niet zichtbaar’, verklaarde Doornbosch vorige week. Het is echter bekend dat de coronacrisis en de ingrijpende restrictieve maatregelen die de overheden sindsdien hebben getroffen van grote invloed zijn op huishoudens en ondernemingen. Dat heeft dan vaak ook zijn weerslag op financiële instellingen.

Om de directe financiële gevolgen van de coronacrisis voor bedrijven en particulieren enigszins te beperken, heeft de CBCS in maart dit jaar toegestaan dat de commerciële banken hun klanten een moratorium aanboden voor een periode van drie tot zes maanden.

Hiermee waren de banken in staat om hun klanten voor een bepaalde periode vrijstelling aan te bieden van het betalen van hun aflossing en rente op hun leningen, zonder dat dit onmiddellijke gevolgen had voor de financiële positie van banken die dat deden.

De banken kregen daarnaast toestemming om tijdelijk het bedrag te verhogen dat een persoon maximaal aan leningen mag hebben in verhouding tot zijn of haar inkomen (een verhoging van de ‘debt-service’ ratio).
,,Deze tegemoetkoming aan de klanten toe is echter niet zonder de nodige gevolgen en risico’s voor de commerciële banken zelf, hun toekomstige financiële positie en daarmee de financiële stabiliteit,” laat de CBCS nu weten. Vandaar het ‘maatwerk’ in de betalingscondities voor leningen, terwijl een ‘generiek moratorium niet langer wenselijk is in belang van de financiële stabiliteit’.

Medio september berichtte deze krant al onder de kop ‘Van moratorium naar ‘maatwerk; Na zes maanden coronacrisis moeten banken klanten weer laten betalen’ over de manier waarop de financiële sector omgaat met de huidige situatie: ,,Nadat de meeste lokale commerciële banken gedurende de eerste drie maanden van de coronacrisis een moratorium hanteerden voor te betalen rente en aflossing, waarna in de drie maanden daarna de keuze meer werd overgelaten aan de cliënten zelf, gaan de grote banken nu over op ‘maatwerk’”, aldus het artikel.

Daarbij werden Maduro & Curiel’s Bank (MCB), als grootste bankinstelling, maar ook RBC Royal Bank, Banco di Caribe, CIBC FirstCaribbean en Vidanova Bank aan het woord gelaten. Toen al antwoordden de meeste banken dat in elk geval voor de zakelijke klanten gekozen was voor een ‘case by case’-behandeling, waarbij de bank in overleg met de cliënt tot een oplossing komt.

,,Dat zou kunnen betekenen dat de cliënt volledig zal betalen, of dat de leningen geherstructureerd worden op lange termijn, of dat er een tijdelijke oplossing komt en het moratorium tijdelijk wordt verlengd”, legde MCB-directeur Michael de Sola destijds uit.

Wat betreft de particuliere cliënten was de moratoriumperiode in principe al verlopen en waren op dat moment in principe de meeste cliënten weer aan het betalen. Op Curaçao. De particuliere cliënten op Aruba en Sint Maarten kregen meer tijd met de keuze voor een ‘opt-in’ om het moratorium te verlengen. Op Curaçao en Bonaire was dat al sinds medio 2020 het geval.

Wel boden en bieden banken de mogelijkheid om in overleg de persoonlijke financiële stand van zaken door te nemen en tot een regeling te komen. Dit geldt met name voor cliënten die geen werk - en dus geen inkomen - meer hebben of, al dan niet tijdelijk, een lager inkomen ontvangen. Dus ook hier hebben de meeste bankinstellingen gekozen voor een ‘op maat’-oplossing voor particuliere cliënten.

Elke bank pakt het op een iets andere wijze aan, maar de methodiek is vergelijkbaar. Toch vindt de Centrale Bank CBCS het kennelijk van belang om nu ook het publiek op de hoogte te stellen dat er beperkende maatregelen zijn getroffen; banken kunnen nog wel klanten die zich geconfronteerd zien met financiële uitdagingen, van geval tot geval, helpen, maar hiervoor moet het bankbedrijf wel de nodige voorzieningen treffen ‘met inachtneming van de geldende toezichtregels’.