Al het nieuws

Van een onzer verslaggever
Willemstad/Philipsburg - Een aantal personeelsleden bij de Centrale Bank van Curaao en Sint Maarten (CBCS) moet afvloeien. Volgens de CBCS zelf gaat het om ‘een klein groep medewerkers’. Het Antilliaans Dagblad verneemt dat het vijftien werknemers betreft.

F09 Centrale Bank kort in personeelVrijdag bereikten deze krant berichten over gedwongen ontslagen. Er zou binnen de bankmuren onrust zijn ontstaan, nadat sommige werknemers te horen hadden gekregen dat zij niet langer in dienst van de CBCS konden blijven. Diezelfde avond laat, na sluiting van de zaterdageditie, kwam de communicatieafdeling van de Centrale Bank met een persbericht.

Onder de kop ‘Herijking CBCS’ wordt uitgelegd dat de Centrale Bank in Scharloo, met een vestiging in Philipsburg, moest reorganiseren. Dat staat los van de komst van de nieuwe president, Richard Doornbosch, die begin augustus de eed aflegde en sindsdien de nieuwe hoogste functionaris van de CBCS is.

De Centrale Bank is naar eigen zeggen al ‘sinds 2018 een reorganisatie-/herijkingstraject ingeslagen’, met als doel ‘de efficiëntie van de organisatie te bevorderen’. En hoewel de coronacrisis óók de CBCS treft, was de herstructurering dus al veel eerder in gang gezet.

,,In samenspraak met de medewerkers zijn middels deze herijking bestaande afdelingen gehandhaafd of geclusterd en onderverdeeld in de nieuwe kerntaakdivisies en ondersteunende divisies en afdelingen”, legt de Centrale Bank uit.

De voorwaarden verbonden aan de derde tranche liquiditeitssteun 2020 betreffen allereerst het bereiken van overeenstemming over de tekst van het voorstel van (consensus)rijkswet tot instelling van een Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO) en, ten tweede, het bereiken van overeenstemming over de strategische doelen voor de duurzame versterking van Curaçao en de daarvoor te verrichten hervormingen.

Hiermee is de organisatiestructuur ‘horizontaler gemaakt’, wat volgens de persverklaring ‘de onderlinge samenwerking en uitwisseling van kennis en informatie stimuleert’. ,,Met deze structuur wordt ook het aantal bestuurslagen teruggebracht en het aantal medewerkers voor de uitvoerende taken vergroot.”

In het kader van het herijkingstraject is een nieuw formatieplan opgesteld aan de hand van de gewijzigde taken per afdeling, zo vervolgt de uitleg van de communicatieafdeling van de CBCS. ,,Binnen dit plan is het personeel geplaatst of herplaatst. Een kleine groep medewerkers is boventallig geraakt.”

Voor deze laatste groep is een sociaal protocol opgesteld. Op de vraag van het Antilliaans Dagblad hoe groot de groep ‘boventallige’ medewerkers is, ontving de redactie nog geen antwoord. Hetzelfde geldt voor de vraag hoeveel werknemers de Centrale Bank telt. Uit goede bron verneemt deze krant echter dat de CBCS een formatie kent van circa 200 personen, waarvan er nu vijftien gedwongen afscheid nemen.
De nieuwe organisatiestructuur gaat per 1 januari 2021 van kracht.

De raad van bestuur (RvB) - bestaande uit president Doornbosch en de directeuren José Jardim en Leila matroos-Lasten - staat boven het managementteam dat leiding geeft aan ‘Market Operations & Payments’, ‘Monetary Policy, Economics & Statistics’ en ‘Financial Stability’. Daaronder bevinden zich de sectoren ‘Account Supervision’, ‘Exper Supervision’, ‘Supervision Regulation’ en ‘Cross-Secotal Supervision’. Tot slot zijn er twaalf afdelingen: ‘Saftey & Security’, ‘Currency’, ‘Payments’, ‘Economic Analyses & Reserach’, ‘Data & Statistics’, ‘Macro-Prudential Policy and Financial Architecture’, ‘Bank & Non Banks’, ‘Insurances & Pension Funds’, ‘Securities, Stock Exchange & Trust’, ‘Financial Risk Departement’, ‘IT, Cyber & Operational Risk’ en ‘AML/CFT (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism), Governance, Culture, Behavior and Consumer Protection’.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).