Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het aanhoudings- en uitzettingsbeleid van personen die Curaçao op illegale wijze betreden, is niet gewijzigd. Voor deze personen is er geen gratieperiode. Dat benadrukt minister Quincy Girigorie van Justitie in reactie op de aanhouding van 43 Venezolanen op een bootje afgelopen dinsdagavond die illegaal aan land wilden komen.
Volgens internationale regels en lokale processen is het bootje waarop de 43 Venezolanen zaten, naar Baya Beach begeleid, waar alle processen in gang zijn gezet. Zo is het administratieve gedeelte voltooid en heeft een team van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur vervolgens de personen op Covid-19 getest. Justitiële autoriteiten waren ook aanwezig en stonden paraat om de opvarenden daarna af te voeren naar de gevangenis waar ze in afwachting van deportatie worden vastgehouden. Het bootje kon worden gedetecteerd door de extra kustbewaking. gratie
De Justitieminister gaf aan dat er onder deze groep ongedocumenteerden de gedachte leefde dat een gratieperiode zal worden ingesteld. ,,Maar dit is niet het geval”, aldus Girigorie. ,,Wat ik eerder in een gesprek met de pers heb gezegd, is verkeerd geïnterpreteerd als een algemeen wetstraject voor ongedocumenteerde personen. Dit heeft tot gevolg dat personen op illegale wijze het land zullen proberen te betreden, om van deze gratieperiode gebruik te maken. Het is goed te benadrukken dat er geen gratieperiode zal worden ingesteld.”
Wat wel volgens de bewindsman in de maak is, is een beleid waarmee ruimte wordt geboden aan personen die omwille van Covid-19 en de daaraan gekoppelde grenssluitingen niet naar hun eigen land kunnen terugkeren nadat zij op wettige wijze Curaçao zijn binnengekomen.
Gezien de huidige economische en financiële crisis in het land, is het volgens Girigorie nu meer dan ooit zaak dat het huidige beleid wordt gehanteerd, namelijk dat een persoon die het land betreedt van toegevoegde waarde moet zijn voor de gemeenschap en een positieve invloed moet hebben op de economische ontwikkeling.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).