Al het nieuws

Loonsubsidie voor 1.050 ondernemers uitbetaald

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De regering heeft in de eerste ronde van de NOW-regeling aan 1.050 werkgevers loonsubsidie uitbetaald. Het gaat om een bedrag van in totaal 25,4 miljoen gulden. In de tweede tranche zullen de werknemers ook hun steentje moeten bijdragen om de subsidie te kunnen dragen en hun inkomen te behouden.

NOWDat zei minister Giselle Mc William van Economische Ontwikkeling (MEO) gisteren tijdens een persconferentie in verband met de ontwikkelingen rond Covid-19.

Bij het noodfonds werden 1.750 aanvragen voor loonsubsidie ingediend en daarvan werden er 1.340 toegekend. Bij Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zijn nog 290 aanvragen in behandeling.

De tweede ronde van de NOW-regeling zal niet kunnen worden uitgevoerd onder dezelfde voorwaarden als de eerste. ,,Dat is de realiteit”, aldus Mc William, die aangeeft dat zowel een bijdrage van de werkgever als van de werknemer nodig zal zijn. ,,De werkgever moet een verzoek indienen, maar ook de werknemer moet een bijdrage leveren om zo zijn inkomen te kunnen dragen en behouden.” Mc William wijst erop dat er sectoren zijn die absoluut geen inkomsten hebben en dat de loonsubsidie in dat geval mogelijk niet toereikend is.

Deze eerste ronde gaat over de maand april. De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is gericht op het behoud van banen. Het gaat om een tegemoetkoming in de salariskosten van maximaal 80 procent aan ondernemers met omzetverliezen van minimaal 25 procent. Hoeveel bedrijven loonsubsidie kunnen krijgen in mei en juni is onder meer afhankelijk van de noodhulp die Nederland biedt na de lening van 177 miljoen gulden tot half mei. Over het verzoek dat de Curaçaose regering heeft ingediend moet volgende week worden besloten in de Rijksministerraad.

Werkgevers die in aanmerking willen komen voor de loonsubsidie verplichten zich om de salarissen van hun werknemers voor 100 procent uit te betalen en geen personeelsleden te ontslaan. Daarnaast zal ook worden gecontroleerd of het bedrijf de verplichtingen is nagekomen wat betreft afdracht van premies en belastingen. Mc William: ,,Het kan niet zo zijn dat een onderneming nu loonsubsidie krijgt terwijl er nooit belasting is betaald of er een achterstand is.”

De MEO-minister zegt dat er zeker bedrijven zullen zijn die de crisis niet overleven en waarvan de deuren gesloten blijven. ,,Maar voor andere bedrijven biedt deze tijd juist nieuwe kansen. Vanaf het begin hebben wij steun geboden aan mensen die voor 15 maart al zonder werk zaten of daarna hun baan hebben verloren. De tweede en derde tranche van de NOW is bedoeld om ook die groepen te helpen.”

Naast de ondernemers met personeel is er ook financiële ondersteuning voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) die vanaf 30 maart geen werk meer hebben. Zij komen in aanmerking voor een compensatie van 1.335 gulden. Volgens minister Mc William hebben 3.072 zzp’ers een aanvraag ingediend en daarvan zijn 1.560 betaald. Dat de helft van de aanvragers nog geen geld heeft gekregen, heeft verschillende redenen. Formulieren werden bijvoorbeeld niet goed ingevuld, identiteitskaarten waren verlopen, foto’s bleken wazig of documenten waren niet compleet.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).