Al het nieuws

Veel minder afname stroom en water plus willekeurig betalingsgedrag

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Aqualectra stevent af op een negatieve kaspositie van 41 tot 44 miljoen gulden per eind 2020. Het personeel is geïnformeerd over de ernstige situatie bij het nutsbedrijf.

F01Aqualectra 1De vakbonden ontvingen apart een schrijven van directeur Darick Jonis over de noodzaak om te snijden in bepaalde secundaire voorzieningen. Daarmee wordt, alles bij elkaar, 14,5 miljoen op de loonkosten bespaard tot aan de jaarwisseling, waarvan 10,5 miljoen cash. En om dit laatste gaat het nu allemaal: het energiebedrijf zal in liquiditeitsproblemen komen als het zo doorgaat. Zo wijst een Financial Impact Study uit. Medio april was er nog 25 miljoen in kas, maar dit droogt in hoog tempo op. Reden is de coronacrisis en de effecten ervan. Die zijn voor Aqualectra substantieel.

In tegenstelling tot wat veel, zo niet de meeste, mensen denken - namelijk dat er een grotere vraag is naar elektra en water doordat nu veel mensen thuiswerken of thuiszitten - is de afname juist drastisch gekelderd. Stroom per saldo met 15 procent.

Dit komt omdat veel hotels, appartementencomplexen, horecazaken, maar ook andere niet-toeristische bedrijven dicht zijn en dus geen elektriciteitsvraag hebben. Sinds de eerste maatregelen van de regering op 13 maart hakt dit er flink in bij het nutsbedrijf. De leverantie, die op piekdagen 110 megawatt bedraagt, is de afgelopen periode meer dan eens onder de 70 megawatt gezakt.

Curaçao verbruikt op het moment dagelijks gemiddeld 1.300 kuub (m3) minder drinkwater dan normaal het geval is. Dit heeft volgens Aqualectra vooral te maken met de hotelsector, luchthaven, restaurants en het bedrijfsleven in het algemeen dat platligt, maar ook de overheid in verband met de sluiting van bijvoorbeeld de scholen. Het verbruik is soms 35.000 m3, tegen 10.000 m3 meer vorig jaar april.

Mogelijk een nóg groter probleem is dat klanten op basis van ‘hun eigen criteria’ besluiten de rekening wel of niet, deels of een stuk later te betalen. Aqualectra begrijpt dat veel huishoudens en bedrijven geraakt zijn door de crisis, maar wijst er ook op dat dit mede komt omdat mensen weten dat de waterkraan en stroomknop op dit moment niet worden dichtgedraaid (op verzoek van de regering).

Aqualectra is echter een bedrijf dat elektra en water produceert en distribueert, geen bedrijf dat schulden van klanten financiert. Normaliter gaan de inkomsten vrijwel geheel op aan de productiekosten. De reserves die het energiebedrijf in het verleden heeft opgebouwd, smelten op het moment als sneeuw voor de zon. Uitgaven worden nu uitgesteld, zoals betalingen aan toeleveranciers, het onderhoud moet wachten en noodzakelijke investeringen zijn afgeblazen. Die investeringen zijn echter noodzakelijk om de productie en levering veilig te stellen.

De bevolking moet de rekeningen blijven betalen, aldus de interne memo aan het personeel van Aqualectra. Dat is essentieel. Intussen treft de directie intern bezuinigingsmaatregelen. Daardoor wordt niet volledig voldaan aan alle arbeidsvoorwaarden in de cao. Hiermee kan 14,5 miljoen worden bespaard, waardoor het geprojecteerde cashtekort kan worden teruggebracht tot 30,5 miljoen. Nog altijd niet voldoende, maar het laat zien dat Aqualectra zelf ook iets doet om de negatieve financiële gevolgen in te perken.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.