Al het nieuws

Zeven personen aan boord zijn getest door G&Gz

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Medewerkers van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) hebben gisteren op de MS Braemar van de cruiselijn Fred Olsen onderzoek gedaan naar mogelijke besmetting met het coronavirus.

F01 Cruiseschip Braemar 1Was er aanvankelijk melding van vier personen aan boord met verschijnselen van het virus, gisteren bleek het te gaan om zeven personen bij wie een test moest worden afgenomen; één vrouw en zes mannen. Het gaat om drie passagiers en vier bemanningsleden.

Op de vraag aan epidemioloog Izzy Gerstenbluth van Geneeskundige en Gezondheidszaken (G&Gz) en gezondheidsinspecteur Joe Alcalá tijdens een persconferentie gisteren waarom Curaçao op het verzoek van het cruiseschip is ingegaan om de testen af te nemen, wordt gesteld dat het een internationale plicht is zieke mensen bij te staan. Ook de Maritime Declaration of Health schrijft dit voor. ,,We hebben aan onze humanitaire plicht voldaan, zoals elke arts dat zou doen. Zo zouden wij, als we ziek zijn, ook behandeld willen worden. Alle benodigde voorzorgsmaatregelen zijn daarbij in acht genomen”, aldus Gerstenbluth.

Er zijn twee testen bij elk van de zeven personen afgenomen door drie deskundigen op Curaçao, te weten Gerstenbluth, Alcalá en een verpleegkundige. Een van de testen wordt voor de zekerheid naar Nederland gestuurd om zo te controleren of de op Curaçao onderzochte testen dezelfde uitslag hebben. Mocht dit het geval zijn, dan zullen in het vervolg geen dubbele testen worden afgenomen. Er zijn dus drie personen aan boord van het schip gegaan. De verpleegkundige heeft uiteindelijk volgens protocol met pak, bril, mondkapje en handschoenen de monsters genomen van de slijmvliezen in neus en keel. Gerstenbluth en Alcalá hebben een mondkapje opgehad en handschoenen, maar zijn verder op voldoende afstand gebleven van de patiënten en hebben, met de handen op de rug, niets aangeraakt. Overigens vertoonden de patiënten geen zware ziekteverschijnselen en kon het ziekenhuis geïnformeerd worden dat het niet stand-by hoefde te staan. De kosten voor het onderzoek worden betaald door de rederij. Zoals gebruikelijk heeft het schip een bestelling gedaan voor medicijnen en andere producten. Uit veiligheidsoverweging zullen deze ook door Gerstenbluth, die de nodige protocollaire maatregelen in acht zal nemen, aan boord gebracht worden. Het schip vertrekt vandaag weer.

De MS Braemar meerde gisteren op Curaçao aan met de afspraak dat geen enkele passagier het schip af mocht. De Curaçaose loods die aan boord is gegaan, heeft dit gedaan met mondkapje en instructies van Gerstenbluth. Er mocht niemand anders aan boord, ook niet de nieuwe bemanning die was overgevlogen. ,,Die willen we ook niet in gevaar brengen”, aldus Gerstenbluth gisteren tijdens de persconferentie.

De cruiselijn heeft zelf alarm geslagen toen een passagier, die al van boord was, aangaf besmet te zijn met het coronavirus. Daarna kregen vier passagiers aan boord symptomen van het virus, waarvan zeker één contact heeft gehad met de zieke passagier die al van boord was. De aanwezige arts aan boord heeft alle benodigde maatregelen genomen en de betrokken mensen in isolatie gebracht. Bij aankomst op Curaçao bleken er dus drie nieuwe gevallen bijgekomen te zijn. Naar aanleiding van vragen van de pers stellen de beide medici dat, mocht blijken dat de personen in kwestie inderdaad het coronavirus hebben, hier internationaal melding van gedaan zal worden. Op Curaçao loopt deze officiële melding via het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Op de vraag waarom het schip niet gewoon huiswaarts is gekeerd, stellen de medici dat de onzekerheid zo snel mogelijk weggenomen moest worden en Curaçao de dichtstbijzijnde bestemming was en ook hulp kon bieden.

Overigens loopt elk land, en dus ook Curaçao, risico met passagiers van vliegtuigen en cruiseschepen als mensen niet melden dat zij ziek zijn en toch van boord gaan. Als mensen zich ziek voelen aan boord, dan is het standaard zo dat zij niet van boord mogen, ook als het gaat om een buikgriep. ,,Het is helaas niet mogelijk om systematisch iedereen te screenen. De koortsmeters hebben elders ook niets opgeleverd”, aldus Gerstenbluth.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).