Al het nieuws

‘Diversiteit binnen het Koninkrijk van grote meerwaarde’

Van onze redactie

Willemstad - Minister Stef Blok (VVD) van Buitenlandse Zaken is van mening dat het buitenlandbeleid van het Koninkrijk ‘vooral pragmatisch moet worden benaderd’. statuut,,We moeten ervoor zorgen dat we nauw in contact blijven staan, zowel politiek als ambtelijk”, zegt hij in een interview met de jongste uitgave van het kabinet van de Gevolmachtigde minister van Curaçao in Den Haag.

Het blad, Curaçao, legt hem daarin voor dat het buitenlandbeleid een koninkrijksaangelegenheid is, zoals bij de totstandkoming van het Statuut is bepaald. Ruim 65 jaar geleden dus. Wordt het niet tijd de Caribische landen meer ruimte te geven een eigen buitenlandbeleid te voeren? Blok daarop: ,,Het is altijd goed te blijven evalueren hoe tevreden we zijn over de samenwerking. Ik vraag me echter af of een aanpassing van het Statuut de beste oplossing is.” De bewindsman is zelf voorstander van een pragmatische benadering. Blok noemt de diversiteit binnen het Koninkrijk ‘van grote meerwaarde’. ,,Zo zijn we niet alleen een Europees land, maar maken we ook deel uit van de Latijns-Amerikaanse en Caribische regio. Juist de verscheidenheid en onze aanwezigheid op twee continenten geven ons gezamenlijk betere toegang op het wereldtoneel.”

In het vraaggesprek geeft de minister aan een goede, directe band te hebben opgebouwd met de premiers van de landen. ,,Daarom aarzelen we geen van allen elkaar te benaderen als het nodig is en kunnen we altijd een open gesprek voeren, ook over buitenlandbeleid.” Blok geeft het een paar keer aan: ,,Voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten is het net als voor Nederland: met z’n vieren sta je sterker dan alleen.” En: ,,Gezamenlijk kunnen we ervoor zorgen dat de koninkrijksbelangen in de wereld zo goed mogelijk vertegenwoordigd worden.” Buitenlandse betrekkingen zijn - net als Defensie - een koninkrijksaangelegenheid, zo is in het Statuut vastgelegd. Dat betekent dat de minister van Buitenlandse Zaken van Nederland verantwoordelijk is voor het buitenlandbeleid van het gehele Koninkrijk. Hem wordt door het magazine van het Curaçaohuis de vraag voorgelegd hoe Blok zijn gesprekspartners in de wereld uitlegt dat hij als minister van Buitenlandse Zaken naast het ‘eigen’ Nederland nog drie andere autonome landen vertegenwoordigt.

,,In de Latijns-Amerikaanse en Caribische regio hoef ik meestal niet uit te leggen dat ik ook namens de Caribische landen van het Koninkrijk spreek en optreed. Het is echter wel zo dat de manier waarop we de bevoegdheden binnen ons Koninkrijk hebben geregeld niet altijd voor iedereen duidelijk is. Zo is economische ontwikkeling een autonome bevoegdheid, maar zien we dat er bijvoorbeeld wat betreft de relaties met China aspecten van buitenlands beleid bij komen kijken. Het komt ook regelmatig voor dat we als landen binnen het Koninkrijk gezamenlijk optrekken in die internationale contacten, bijvoorbeeld rond de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties. Daarnaast vervangen we elkaar wanneer dat kan of gewenst is om het Koninkrijk te vertegenwoordigen, bijvoorbeeld om namens het Koninkrijk aanwezig te zijn bij de inauguratie van presidenten in de Latijns-Amerikaanse regio.”

Het Koninkrijk beschikt over een sterk en uitgebreid postennetwerk. ,,Alle ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten zijn er voor iedere Nederlander”, legt de bewindsman ten overvloede uit. ,,Dankzij dit netwerk zijn we in staat al onze belangen te behartigen. Ook voor de Caribische landen betekent het dat op politiek en economisch niveau deuren geopend kunnen worden.”