Al het nieuws

Partijen werken aan ‘oplossing’ derdenbeslag
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Vakbonden Apri en PWFC hebben gisteren namens het personeel van de raffinaderij een tweetal eisen neergelegd bij de regering: om het derdenbeslag van Refineria di Kòrsou (RdK) op gelden van Aqualectra bestemd voor Isla op te heffen en om te voorkomen dat RdK in de toekomst weer een soortgelijk beslag legt.

F01 TankerZolang er geen uitsluitsel is over deze eisen, gaat het Isla-personeel niet aan het werk. Dat heeft Apri-voorzitter Gherrel Remilia tegenover het Antilliaans Dagblad verklaard. Het personeel had gisteren al het werk neergelegd en ook vanochtend verzamelt het zich om 08.00 uur bij de sede van PWFC in afwachting van een reactie van de regering.
De vakbondsleiders - naast Remilia ook Angelo Meyer namens PWFC - werden gisteren in Fòrti ontvangen door de ministers Quincy Girigorie van Justitie - die door afwezigheid van premier Eugene Rhuggenaath zijn post waarneemt - en Giselle Mc William van Economische Ontwikkeling. Daarna volgde een urenlange bespreking tussen de regering en vertegenwoordigers van Aqualectra, RdK en Isla, waarbij de opties werden bestudeerd. Van uitsluitsel was gisteren echter geen sprake en vanochtend wordt de vergadering tussen partijen voortgezet.
Dinsdagavond werd duidelijk dat RdK op 11 miljoen gulden, die Aqualectra aan Isla zou betalen voor het verbruik van brandstof, conservatoir beslag heeft gelegd. Volgens de vakbonden - en zo stelde Isla zelf ook in een paginagrote advertentie in de krant van woensdag - wordt de raffinaderij door dit beslag lamgelegd en lopen zo ook betalingen - onder andere aan personeel - gevaar. ,,We willen daarom dat het beslag wordt opgeheven. Dat is een voorwaarde van het personeel”, aldus Remilia.
Maar van het lamleggen van de raffinaderij is volgens Marcelino ‘Chonky’ De Lannoy, de waarnemend directeur van RdK, helemaal geen sprake. Hij verwijst naar een rekening die Isla bij de Girobank heeft, waarop volgens hem voldoende middelen staan om de salarissen van het personeel uit te betalen. ,,Dus als Isla eind van de maand geen salaris uitbetaalt, dan is ze van kwade wil, want de middelen om te betalen zijn er.”
De Lannoy legt uit dat RdK eind september verlof van het gerecht heeft gekregen om op ‘alles beslag te leggen’. ,,Maar dit hebben we niet gedaan, juist omdat we denken aan de werknemers en het salaris dat zij moeten ontvangen. We willen juist dat Isla voldoet aan haar betalingsverplichtingen.” In tegenstelling tot wat Isla in de advertentie beweert, is, zo stelt De Lannoy, helemaal geen beslag gelegd op olie en inventaris. ,,Ik betreur het dat deze leugens worden geuit en dat dit weer verwarring veroorzaakt en dat werknemers nu in opstand komen.” De waarnemend directeur van RdK is zelf in het buitenland en moest ‘op een afstand en met beperkte middelen aan damage control doen voor schade die een ander heeft aangericht’. ,,Ik moet nu vanuit het buitenland halsoverkop contact opnemen met onze advocaten om aan de documenten te komen om deze alsnog via whatsapp naar de vakbonden te sturen, zodat zij op de hoogte zijn van het hele verhaal.”
Het verlof dat RdK eind september van het gerecht heeft gekregen en dat door RdK slechts gedeeltelijk - het conservatoir beslag van 11 miljoen gulden - wordt uitgevoerd, wordt volgens De Lannoy nu door Isla misbruikt door slechts een deel van het verhaal te vertellen en de indruk te wekken dat het verlof volledig door RdK is uitgevoerd. ,,Ik begrijp dat de juridische documenten in het Nederlands mogelijk moeilijk te begrijpen zijn en dat Isla het verkeerd heeft begrepen, maar om nu in een communiqué aan te kondigen dat we overal beslag op hebben gelegd en de raffinaderij lam hebben gelegd, is een grote leugen.” Het personeel en de vakbonden zijn volgens De Lannoy beetgenomen door een persbericht van Isla ‘dat van geen kanten klopt’.
PWFC-voorzitter Angelo Meyer verklaarde gistermiddag tegenover de pers dat het handelen van RdK het belang van het hele land in gevaar brengt. ,,Het stelt RdK dan wel veilig, maar hoe zit het met het land? We moeten juist nu naar het belang van het hele land kijken”, aldus de vakbondsman. Ook hij benadrukte dat het personeel het werk niet zal hervatten zolang het niet zwart op wit een toezegging van de regering krijgt dat het beslag van tafel is.
Tegenover deze krant liet Remilia weten dat het personeel en de vakbonden inmiddels ‘alle vertrouwen in De Lannoy hebben verloren’. ,,Deze acties dragen niet bij aan een goede relatie tussen de vakbonden, het personeel van de raffinaderij en RdK. Het enige wat dit soort acties teweegbrengt, is negatieve ruis.”

 


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).