Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De gebouwen op het terrein van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) krijgen een nieuwe bestemming. Eigenaar Stichting Sehos heeft plannen voor onder andere een zorghotel, appartementen en horeca.

F04 Sehos District,,Sint Elisabeth District zal de brug vormen tussen het nieuwe ziekenhuis Curaçao Medical Center (CMC) en Otrobanda”, zei Sehos-directeur Anthon Casperson woensdag tijdens een presentatie aan de pers. De toekomstige invulling van terrein en gebouwen is vastgelegd in een visiedocument dat is opgesteld door het lokale planologisch en architectenbureau ProGaya. Casperson: ,,In december vorig jaar hebben de Raad van Toezicht en het Bisdom hun goedkeurig gegeven aan de toekomstvisie. De wens is wel dat het historische, katholieke karakter behouden blijft.”
Dat het vastgoed na het ophouden van de exploitatie als ziekenhuis wordt gerestaureerd en een nieuwe functie krijgt, is alleen al van belang om te voorkomen dat het ernaast gelegen CMC risico loopt door verval en leegstand van de gebouwen. De stichting schat dat voor het realiseren van de plannen een investering van 50 tot 60 miljoen gulden nodig is en is zich ervan bewust dat zij ‘de voorbereidingen en realisatie van het project niet alleen kan dragen’. Een haalbaarheidsstudie is in voorbereiding en in Nederland is subsidie aangevraagd bij het Nationale Restauratiefonds in de vorm van een ‘zachte lening’. Daarnaast zal steun nodig zijn van meer lokale en Nederlandse financiers.
Sehos gaat ervanuit dat CMC in november dit jaar opengaat en dat volgend jaar kan worden begonnen met de renovatie van gebouwen en terreinen. Het project moet in vijf jaar, dus in 2025, zijn gerealiseerd. Het idee is dat ook het poligebouw en het Sint Thomascollege, eigendom van het Land Curaçao, in de plannen worden opgenomen. ,,Dat zou een goede oplossing zijn voor alle partijen.”
Het Nederlandse taxatiebureau Van Ameyde Waarderingen heeft de marktwaarde van de terreinen en het vastgoed in juni 2019 bepaald op 7.250.000 gulden.
Het oorspronkelijke ziekenhuis is van 1857. Volgens Casperson is het, net als het Sint Thomascollege, bouwtechnisch van goed kwaliteit. Beide hebben historisch waardevolle kenmerken zoals een zuilengalerij en glas-in-loodramen. Inmiddels is onderzocht welke delen monumentale waarde hebben en wordt gewerkt aan de aanvraag voor de status van monument. Maar alleen al vanwege de ligging in het door Unesco tot Werelderfgoed aangewezen deel van de binnenstad zal bij de restauratie rekening moeten worden gehouden met bijzondere wet- en regelgeving. Daarom zal worden samengewerkt met het Monumentenfonds Curaçao.

 


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).