Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad – ,,In tegenstelling tot wat in de Staten door Refineria di Kòrsou (RdK) wordt beweerd, betaalt de Isla-raffinaderij wel degelijk de maandelijkse lease van 2,9 miljoen gulden aan RdK.”

F04 OP Isla Schottegat brugDat stelt de directie van de Isla in een intern memo aan het personeel. Wat door Refineria di Kòrsou (RdK) een schuld van de raffinaderij wordt genoemd, is volgens Isla in feite eigenlijk meer een dispuut tussen RdK en Isla.
Volgens de Isla-directie hebben RdK (als eigenaar van Boo/Cuoc/Cru) en Isla afgelopen vrijdag juist hierover vergaderd ‘om een afspraak te maken die fair zou zijn voor beide partijen’. In het memo legt de directie ‘het dispuut tussen Isla en RdK’ uit. Deze heeft volgens de raffinaderij drie componenten. ,,Het contract op dit moment tussen Isla en Boo/Cuoc/Cru is niet evenwichtig. Wanneer Isla haar afspraken niet nakomt, kunnen Boo/Cuoc/Cru bij het Gerecht hun gelijk halen. Isla moet zich echter tot de arbitrage op internationaal niveau wenden om haar gelijk te halen. Het is bijvoorbeeld hierdoor dat Boo/Cuoc/Cru Isla nooit de 18 miljoen gulden hebben betaald waar Isla recht op heeft, omdat Boo/Cuoc/Cru niet hebben geleverd.”
De directie vervolgt: ,,Isla helpt Boo/Cuoc/Cru regelmatig met materieel, kennis en werkzaamheden. Isla krijgt hier echter nog steeds niet naar behoren voor betaald.” En over het derde component stelt de directie van Isla: ,,Zoals bekend verloopt de levering van utiliteit niet altijd zoals het hoort. In de huidige situatie kan de afspraak niet doorgaan waarbij Isla betaalt voor capaciteit die niet beschikbaar is. Isla wil simpelweg een eerlijke afspraak waarbij Isla alleen betaalt voor de capaciteit die Boo/Cuoc/Cru beschikbaar heeft.”
In het memo worden de andere stellingen van RdK en de regering eerder deze week in de Staten over Isla ontkend en vraagt de Isla-directie zich af wat het ‘doel is van deze verklaringen’. ,,De Isla-raffinaderij zal niet meedoen aan een publieke en politieke discussie, want dit draagt niet bij aan het doel de raffinaderij open te houden”, aldus de directie, die in dezelfde adem vervolgt: ,,Het is voor ons echter wel belangrijk dat u als personeel in ieder geval goed op de hoogte bent over uw bedrijf. Met respect voor afspraken die met betrekking tot vertrouwelijkheid zijn gemaakt, kan Isla niet in details treden, maar de verklaring die in de Staten is gedaan, is te betreuren omdat hetgeen is gepresenteerd, niet in lijn is met hetgeen RdK/PMO met de Isla heeft gecommuniceerd over de toekomst van de raffinaderij.”
De Isla staat stil bij de uitspraak van de interim-directeur van RdK, Marcelino ‘Chonky’ de Lannoy, dat het faillissement van de raffinaderij onafwendbaar zou zijn. ,,Tegelijkertijd is er gezegd dat de financiële analyse over de situatie bij Isla niet op concrete feiten is gebaseerd omdat zij niet over alle informatie beschikken. Dit is verwerpelijk omdat een mening presenteren alsof het concrete informatie betreft bijzonder onverantwoordelijk is. Het blijft voor ons een mysterie wat het doel van deze verklaringen is.”
De directie stelt dat ‘zoals de werknemers weten, Isla de salarissen en sociale premies betaalt’. ,,Ook komt Isla haar verplichtingen na jegens aannemers die nog steeds een dienst aan Isla verlenen en jegens alle andere bedrijven die producten leveren aan de raffinaderij. Aannemers die diensten verlenen op het gebied van schoonmaak of apparatuur onderhouden of verhuren, bedrijven die kantoormateriaal bezorgen, die auto’s verhuren, dokters, specialisten en bedrijven die medicijnen bezorgen; allen worden naar behoren uitbetaald.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).