Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het schooljaar 2019/2020 begint op 15 augustus zonder de nodige lesmaterialen voor het voortgezet onderwijs. De verscheping hiervan is vertraagd als gevolg van ‘interne procedures en de financiële afhandeling’.

schoolboeken Tico Vos 1Dat blijkt uit een brief van sectordirecteur Wladimir Kleinmoedig van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport aan de verschillende schoolbesturen.
De brief schrijft Kleinmoedig eigenlijk naar aanleiding van de toenemende klachten over het niet of niet tijdig inleveren van de boeken op school en het uitblijven van relevante sancties vanuit de overheid. ,,Steeds meer leerlingen en hun ouders/opvoeders blijken zich niet te houden aan de inhoud van de bruikleenovereenkomst die getekend is met de overheid”, zo schrijft de sectordirecteur Onderwijs. ,,De lesmaterialen worden laat of helemaal niet geretourneerd op school en bij beschadiging en/of verlies van de boeken worden de opgelegde boetes ook niet altijd betaald door de betrokkenen. Deze complexe situatie baart u en de overheid de nodige zorgen en maatregelen moeten worden genomen.” In dit kader wordt, zo stelt Kleinmoedig, een eerste aanmaningsbrief richting de ouders/opvoeders en de betrokken leerlingen/studenten gestuurd door tussenkomst van de huidige of de nieuwe school.
Aan de schoolbesturen wordt gevraagd samen met de schoolleiding en in nauwe samenwerking met de organisatie FMS (Fundashon Material pa Skol) de bovengenoemde doelgroep te registreren, ‘opdat de overheid over de juiste data komt te beschikken’. Intern wordt afgestemd over het verder sturen van opvolgende aanmaningsbrieven en de verder te nemen sancties, aldus Kleinmoedig. De sectordirecteur Onderwijs belooft dat hierbij steeds geprobeerd zal worden te voorkomen dat de leerling/student het slachtoffer wordt van de situatie. ,,Waar nodig kunnen er betalingsafspraken worden gemaakt met de ouders/opvoeders, opdat de openstaande schulden worden betaald uiterlijk bij aanvang van het nieuwe schooljaar, mits anders afgesproken.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).