Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening gaat de cijfers voor de tot nu toe gemaakte kosten nalopen, nu uit de recente cijfers van de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) blijkt dat van de 173.191.000 gulden die is begroot, er al 83.404.000 is uitgegeven.


bpd gebouwDat heeft verantwoordelijk minister Armin Konket (MAN) tegenover deze krant verklaard. ,,De vraag is in hoeverre er ruimte is voor nieuw beleid. Eerder dit jaar was al gebleken dat de financiële ruimte beperkt is voor het nieuwe beleid zoals dat in het regeerakkoord is geformuleerd. De prognoses zijn dat de regering in de loop van dit jaar liquiditeitsproblemen krijgt”, aldus Konket.
De bewindsman baseert zich op de cijfers die betrekking hebben op zijn ministerie. De minister benadrukte dat hij geen uitspraken over de andere ministeries kan doen.
,,Het overzicht laat zien dat er bijvoorbeeld op de post Beloning van personeel al 76 procent is uitgegeven. Voor de post sociale zekerheid is er al 34 procent van de begrote kosten uitgegeven. Dat is een post waar je niet aan kunt sleutelen, het gaat om pensioenen en wachtgelden”, aldus de minister.
Konket bevestigde aan deze krant dat de constatering van scheidend Cft-voorzitter Age Bakker correct is, in ieder geval voor zijn departement. ,,Bakker signaleerde dat er geen financiële ruimte is op de begroting.” De minister wil de komende tijd met de secretaris-generaal en de financial controller alle cijfers nalopen. ,,Misschien moeten wij erover gaan nadenken het verbruik van goederen en diensten te reduceren. Anders geformuleerd, het is te vergelijken met dat wij voor 2017 begroot hebben dat er 100 pakken A-4 printpapier nodig zijn. Maar wij komen er nu achter dat wij al 74 pakken hebben verbruikt. In zo’n geval kunnen we beslissen om minder te gaan printen, meer digitaal te werken bijvoorbeeld.”
Konket wil eerst de cijfers aan een nader onderzoek onderwerpen, voordat er besluiten vallen over de manier om beperkte financiële ruimte aan te pakken.
,,Het is een punt dat te zijner tijd binnen het kabinet besproken moet worden.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).