Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De curator van de vorige maand failliet verklaarde Bistro Le Clochard (Ghisteje bv) heeft met verschillende doorstartkandidaten gesproken en rondleidingen gegeven in het restaurant.

leclochard,,Dit heeft niet geleid tot een concreet bod.” Zo staat in het eerste openbare faillissementsverslag van de curator aan de rechter-commissaris.
Toen Ghislain Berends medio 2012 Le Clochard van zijn vader Freddy Berends had overgenomen kampte het restaurant ‘ook toen al met een forse belastingschuld’. Curator Stan van Liere van het advocatenkantoor VanEps Kunneman VanDoorne heeft dit en meer over de oorzaak van het faillissement afgeleid uit de gesprekken met de bestuurder, Ghislain Berends, en de overige aan de curator beschikbaar gestelde informatie. ,,In de loop der jaren is het de heer Berends niet gelukt de afname van het aantal bezoekers te stoppen, als gevolg waarvan de omzet van Le Clochard stagneerde.”
Uiteindelijk zijn diverse crediteuren onbetaald gelaten en is de schuld aan de belastingdienst opgelopen tot circa 275.000 gulden. Daarnaast is er een forse huurachterstand ontstaan van circa 90.000. ,,Omdat de heer Berends voorzag dat de lopende (personeels)kosten niet meer voldaan zouden kunnen worden, is uiteindelijk op 16 januari 2017 het eigen faillissement van Le Clochard aangevraagd.”
Daarbij verloren acht werknemers hun baan. De rechter-commissaris heeft op 25 januari de curator machtiging verleend tot ontslag van het voltallige personeel. De werknemers is bij brief geïnformeerd over het ontslag en - kort gezegd - de cessantiaregeling. ,,Naar verluidt hebben de werknemers hun salaris over januari 2017 niet ontvangen. Deze vorderingen moeten nog worden ingediend en geverifieerd.”
Le Clochard is in 1978 geopend door wijlen Freddy Berends. Ghisteje bv is op 28 december 2004 door Freddy Berends opgericht. Vanaf datum oprichting is de exploitatie van Le Clochard in handen van deze besloten vennootschap. Le Clochard wordt sinds medio 2012 bestuurd door de huidige bestuurder, Ghislain Ditier Berends. De aandelen in Ghisteje worden gehouden door de Stichting Particulier Fonds Risoldi, waarvan Berends en zijn drie zussen begunstigden zijn. Aldus het faillissementsverslag.
Het ging de afgelopen jaren steeds minder goed met het restaurant. Dat blijkt uit de cijfers. De omzetgegevens van 2016 zijn (nog) onbekend, maar vanaf 2013, toen de omzet nog bijna 2,3 miljoen bedroeg, daalden de verkopen tot 1,7 miljoen in 2014 en iets meer dan 1,3 miljoen in 2015.
In die jaren werd tevens met verlies gedraaid. Ook in het jaar 2013, toen de omzet nog een miljoen hoger was dan twee jaar later. De verliezen bedroegen de afgelopen jaren respectievelijk 134.000 gulden, 455.000 gulden en 418.000 gulden. Over 2016 is het resultaat nog niet bekend. Zo staat te lezen in het verslag van de curator. Het balanstotaal van de vennootschap kromp eveneens: van 627.000 tot, 529.000 en 366.000 per ultimo 2013, 2014 en 2015.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).