Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Degenen die ‘begrijpend lezen’ kunnen, zien onmiddellijk het zeer grote voordeel van de Chinese staatsolieonderneming GZE voor Curaçao. Dit verklaarde demissionair premier Ben Whiteman (PS) in de centrale commissievergadering van de Staten.

HoAHij ging daarbij in op de veelal kritische vragen van met name de ‘nieuwe’ oppositie, vooral aangestuurd door Gerrit Schotte van MFK en Amparo dos Santos van KdTN. Beiden werden daarbij door de minister-president aangesproken als ‘honorablísimo miembro’ (zeer hoog geachte leden) van het parlement.

Na het Memorandum of Understanding (MoU) van 15 september, dat ‘de richting aangaf’, bevinden partijen zich nu in een ‘middenfase’ met de afgelopen zaterdag 19 november getekende Heads of Agreement (HoA), die door Whiteman wordt omschreven als ‘een stap op weg naar het leasecontract’. Om dit laatste gaat het.
Over de hoogte van de bijdrage van Guangdong Zhenrong Energy (GZE) in het kader van de leaseovereenkomst voor de huur en exploitatie van de Isla-raffinaderij en de olieterminal Bullenbaai ‘wordt nog onderhandeld’. Maar vaststaat, en zo is ook schriftelijk vastgelegd in de HoA, dat het zal bestaan uit een vast deel én een variabel deel.
De huidige exploitant PdVSA betaalt alleen een vast bedrag van momenteel 20 miljoen dollar per jaar, los van de vraag of de productie en winst hoog of laag is. GZE gaat naast een vast bedrag ook bijdragen op basis van de ‘throughput’ van raffinaderij en terminal. En wat Whiteman niet noemde in de Staten, maar wat wel in de conceptversie van de HoA staat, is dat GZE ‘een minimum aan throughput’ garandeert van 75 procent van de maximale capaciteit.
Over de belastingvrijstellingen voor het staatsbedrijf uit China worden nog besprekingen gevoerd. Er ligt al wel een fiscaal voorstel, maar dit is nog niet ter goedkeuring voorgelegd aan de ministerraad. Het resultaat zal worden gepresenteerd aan de Staten, aldus Whiteman, die het parlement eraan herinnerde dat op 7 november tijdens een presentatie van het Multidisciplinair Projectteam (MDPT) al werd gesproken van de nodige belastingfaciliteiten.
Evenmin is door het Land Curaçao of door overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK), formeel eigenaar van de raffinaderij, gesproken over een voorkeurstarief voor lokale afname van brandstofproducten. ,,Maar wij willen onze strategie hier en nu nog niet prijsgeven”, verklaarde een zelfverzekerde premier in de Staten.
De voordelen die GZE biedt zijn echter nu al buitengewoon groot, zei hij, en Whiteman somde ze op: opleiding en training van Curaçaose werknemers; dit wordt honderd procent betaald door GZE; milieuverbetering; een leasebedrag met een vaste en een variabele component; verbetering van de installaties met als resultaat schonere brandstofproducten; structureel betere salariëring van het personeel; behoud van banen ook na de modernisering; schoonmaak van het vervuilde terrein en van de baai.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.