Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Twee van de drie leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van de Centrale Bank vinden schorsing van president-directeur Emsley Tromp ‘prematuur’. jardimDat blijkt uit stukken in handen van het Antilliaans Dagblad.
Minister van Financiën José Jardim (bewindsman namens de eenmansfractie van het Statenlid Glenn Sulvaran) wekte donderdag tijdens de persconferentie de indruk - en hij verklaarde dit ook met zoveel woorden - dat het schorsingsbesluit was genomen na advies van de RvC.
Er is inderdaad advies ingewonnen van de commissarissen. Zoals het Centrale Bank-statuut ook voorschrijft: ,,Op aanbeveling van de Raad van Commissarissen kunnen de president en de directeuren door de Landen bij met redenen omkleed landsbesluit worden geschorst of tussentijds ontslagen.”
Maar Jardim vertelde er niet bij dat er twee adviezen liggen: een minderheidsaanbeveling van het RvC-lid Tom Kok, die dit zelf ook ‘mijn persoonlijk advies’ noemt en overigens van mening is dat de vertegenwoordigers van de vermogensgerechtigden (lees: de ministers van Financiën) ‘ook zonder aanbeveling van de RvC’ zelf mogen overgaan tot schorsing. Kok zelf adviseert om president Tromp te schorsen lopende het onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM).
Op dezelfde datum, namelijk 12 augustus, kregen minister Jardim en zijn Sint Maartense ambtgenoot Richard Gibson eveneens een spoedadvies ‘namens de RvC van de CBCS’, ondertekend door Robert Pietersz en Hubert Lopez. Zij schrijven ‘als meerderheid van de Raad van Commissarissen’ de ministers te berichten.
Hierover deed Jardim echter geen mededelingen tijdens de wekelijkse persconferentie van de ministerraad. En na afloop weigerde hij hier nader op in te gaan, zo blijkt uit een opgenomen vraaggesprek met Caribisch Netwerk. Jardim draait er telkens omheen, door aan te geven dat hij een en ander ‘kan bevestigen noch ontkennen’.
Feit is dat hij en Gibson zijn overgegaan tot schorsing - overigens zonder Tromp vooraf te horen, meldde de krant Nobo afgelopen week - terwijl de meerderheid in de RvC aangaf te menen ‘dat het op dit moment prematuur is om maatregelen waarnaar u verwijst te nemen’. Dit laatste lijkt aan te geven dat in het verzoek van de ministers om spoedadvies van 12 augustus al disciplinaire maatregelen worden genoemd, zoals schorsing.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.