Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De openbare vergadering van de Staten over de wettelijke regeling bekend als ‘aansprakelijkheid politieke bestuurders’ wordt morgen voortgezet. rosariaPartijleider Alex Rosaria van regeringspartij PAIS hoopt dat iedere fractie in het parlement, gelet op het algemeen belang van goed bestuur, dit wetsvoorstel zal steunen.
De landsverordening bevat twee wijzigingsvoorstellen: de persoonlijke financiële aansprakelijkheid van de minister en de bijzondere overeenkomsten waarvoor een speciale procedure wordt gecreëerd.
De fractievoorzitter van PAIS gelooft dat regels inzake persoonlijke aansprakelijkheid van een minister niet alleen het financieel beheer van het land ten goede zal komen, maar ook past binnen het heersende gedachtegoed dat bestuurders persoonlijk verantwoordelijkheid voor hun handelen dienen te nemen, zeker als er sprake is van financieel wanbeleid.
,,Wij moeten voorkomen dat we straks door wanbeleid opnieuw belanden in een situatie van maatregelen, die ongetwijfeld vooral de bevolking pijn zullen doen. Nu de aanwijzing (door de Rijksministerraad van medio 2012 ten tijde van kabinet-Schotte, red.) is weggenomen, moeten wij ervoor zorgen dat elke minister zijn portefeuille goed beheert. En mocht het zo zijn dat een minister dat niet doet, dan moet hij ter verantwoording worden geroepen”, aldus Rosaria.
Op 17 januari 2013 hebben alle Statenfracties, met uitzondering van MFK van Gerrit Schotte en MAN, op voorstel van PAIS een motie aangenomen waarin door tussenkomst van de regering het oordeel van de Raad van Advies (RvA) werd verzocht om bestuurders aansprakelijk te kunnen stellen.
Deze motie vloeide toen voort uit een aantal rapporten die door de Staten zijn ontvangen, waarin duidelijk is geworden dat er sinds 10-10-‘10 sprake is geweest van malversatie van overheidsgelden en onbehoorlijk bestuur. De Staten wilden met de motie voorkomen dat zittende bestuurders in de toekomst op deze wijze gemeenschapsmiddelen, die bedoeld zijn om het algemeen belang te dienen, op een onverantwoorde en onbehoorlijke manier aanwenden.
In het geheel van mechanismen dat het Curaçaose democratische systeem kent - waarbij overigens een belangrijke rol is toebedeeld aan het parlement, dat de regering en de individuele ministers dient te controleren - ontbreekt een wettelijke bepaling op basis waarvan een bestuurder c.q. minister persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden, indien hij in strijd handelt met de regels van de Landsverordening comptabiliteit 2010.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).