Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Burney ‘Nini’ Fonseca zal op 19 augustus niet aanwezig zijn bij de regiezitting van de zaak Maximus. fonsecavrij Dat heeft Guillano Schoop, de officier van justitie die belast is met deze zaak, tegenover het Antilliaans Dagblad bekendgemaakt. In de zaak Maximus wordt onderzoek verricht naar de intellectuele daders van de moord op PS-politicus Helmin Wiels.
De reden voor de afwezigheid van Fonseca is vooralsnog onbekend. Wel is bekend dat de verdachte in de Maximus-zaak wegens veiligheidsredenen naar Nederland is gebracht en daar wordt vastgehouden.
Hoewel er verschillende verdachten zijn in de zaak Maximus, is Fonseca op dit moment de enige die moet voorkomen, zo bevestigt Schoop. ,,We zijn nu van mening dat er genoeg onderzoek naar de heer Fonseca is gedaan en dat de zaak nu kan voorkomen”, aldus de officier van justitie. In het geval van andere verdachten zoals Robbie dos Santos en oud-minister van Financiën George Jamaloodin (MFK) wordt nog onderzoek verricht en is er nog geen datum voor de behandeling van de zaak vastgesteld.
Fonseca was al eerder aangemerkt als verdachte. In het onderzoek Magnus - waaruit Maximus is voortgevloeid en waarin onderzoek werd verricht naar de uitvoerders van de moord - zat hij ook al vast. Hij werd later op vrije voeten gesteld omdat het gerecht op dat moment van oordeel was dat er onvoldoende hard bewijs was over de betrokkenheid van Fonseca. Het Openbaar Ministerie (OM) gaf toen al aan dat Fonseca, die ook Nini wordt genoemd, de schakel is tussen de uitvoerders van de moord en de opdrachtgevers. Gert Rip, de officier van justitie die belast is met deze zaak, liet toen weten dat in de periode voorafgaand aan de moord op Helmin Wiels op 5 mei 2013, van januari tot en met 4 mei 2013, er veertig sms-berichten tussen Fonseca en de oud-minister van Financiën - tevens verdachte in de zaak Maximus - George Jamaloodin zijn uitgewisseld.
Onder de stroom van sms’jes bevindt zich onder andere een sms van 30 april 2013, waarin Fonseca zegt: ,,Wanneer kan ik voor je werken? Broer, ik heb mijn uniform al.” Jamaloodin antwoordt: ,,Als je voor mij gaat werken, kunnen we het echt niet meer uitleggen.” Dan volgt een sms van 4 mei 2013, een dag voor politicus Helmin Wiels wordt vermoord. Jamaloodin stuurt naar Fonseca: ,,Wanneer kan je langskomen zodat ik het je kan zeggen?” Kennelijk gaat het hier om iets dat niet via de telefoon kan worden besproken. Het tweetal spreekt bij Jamaloodin thuis af. Dit is de laatste sms tussen Fonseca en de oud-minister van Financiën. Na 4 mei 2013 - een dag voor de moord op Wiels - stopt het sms-verkeer tussen de twee abrupt.
,,In het onderzoek naar de moord op Wiels kunnen we drie verschillende dadergroepen onderscheiden”, aldus Rip bij de behandeling van de zaak Magnus in 2014. ,,De uitvoerders, de intellectuele daders en daar tussenin zit Fonseca, die samen met Luigi Florentina een rol heeft gespeeld tussen de intellectuele daders en uitvoerders.” Volgens het onderzoek van het OM zou Florentina, alias ‘Pretu’, die in september 2013 zelfmoord heeft gepleegd in zijn cel in Barber, samen met Fonseca de partijen bij elkaar hebben gebracht. ,,Fonseca zit door zijn rol op het snijvlak van die twee onderzoeken; Magnus naar de uitvoerders en Maximus naar de intellectuele daders. Voor Fonseca snijdt het mes aan twee kanten”, zo vervolgde de officier van justitie in zijn betoog.
Het Openbaar Ministerie heeft vorige maand additionele processen-verbaal ingediend bij het gerecht en bij de advocaat van Fonseca, Marije Vaders. Wat precies in deze processen-verbaal is opgenomen, wil Schoop op dit moment nog niet zeggen. Wel benadrukt hij dat op 19 augustus een regiezitting zal plaatsvinden, waarbij zowel het OM als de verdediging van Fonseca de kans wordt geboden nadere onderzoekswensen kenbaar te maken. Tijdens de regiezitting zal de datum voor de inhoudelijke behandeling van de zaak worden bekendgemaakt.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.