Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Tijdens de eilandsraadvergadering van afgelopen dinsdag kwam gedeputeerde Clark Abraham met de voor velen onverwachte mededeling dat het bestuurscollege de Visitor Entry Tax (toeristenbelasting) op een drietal punten gaat aanpassen.

BONEntrytaxToen de Visitor Entry Tax op 1 juli 2022 door het oude bestuurscollege (BC) werd ingevoerd was er meteen de nodige kritiek. Zo moesten bezoekers 75 dollar betalen wanneer ze op Bonaire aankwamen en vervolgens moesten ze dit bedrag opnieuw betalen wanneer ze voor korte tijd op bezoek gingen op een van de zustereilanden en dan terugkeerden naar Bonaire. Meerdere malen heeft de toenmalige coalitie van UPB en MPB beloofd de regeling aan te passen maar dat bleken slechts loze beloften.
Het gaat volgens Abraham om tijdelijke aanpassingen. Eigenlijk wil hij de regeling vervangen door een nieuwe maar daar is tijd voor nodig. Het tarief van 10 dollar geldt tot nu toe voor bezoekers die woonachtig zijn op de andere Antilliaanse eilanden. ,,Deze gaat nu gelden voor alle eilandkinderen die niet op Bonaire wonen”, aldus Abraham. Studenten van Bonaire die in het buitenland studeren hoeven straks niets meer te betalen als het aan het BC ligt. Ook voor bezoekers die op en neer willen naar Aruba of Curaçao komt er een verandering. ,,De QR-code die bezoekers na betaling van de 75 dollar ontvangen blijft een maand geldig zodat ze bij terugkomst op Bonaire niet opnieuw de 75 dollar hoeven te betalen.”
De eilandsraad moet op 11 juni tijdens een besluitvormende vergadering nog wel instemmen met de voorgestelde veranderingen maar dat lijkt slechts een formaliteit aangezien de coalitie een meerderheid heeft. Naar verwachting gaan de veranderingen op 1 juli in.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.