Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - De Directie Ruimte & Ontwikkeling(R&O) van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) is onlangs gestart met een traject om het beheer en onderhoud van groenvoorzieningen te herzien en te optimaliseren door het ontwikkelen van een beleids- en beheersplan voor het openbaar groen.

F17BONgroenvoorzieningDoor de aanwezigheid van een aanzienlijke hoeveelheid begroeiing die de toegankelijkheid en veiligheid in de openbare ruimte belemmert, is een traject van start gegaan voor een grootschalige inhaalslag op het gebied van groenvoorziening. Deze inhaalslag is een integraal onderdeel van het beleids- en beheerplan openbaar groen Bonaire en dient tevens als pilot voor een nieuwe aanpak van opdrachtverstrekking en kwaliteitsmonitoring. ,,De samenwerking met lokale stakeholders is hierbij essentieel en de ambitie van het OLB is deze kwalitatief in te vullen. Hiermee streeft het OLB naar het verkrijgen van een grondig overzicht van alle aspecten die van belang zijn om concrete acties en afspraken te kunnen gaan maken”, aldus de overheid in een persbericht.

In het kader van deze inhaalslag zijn begin april 2024 verschillende informatiebijeenkomsten georganiseerd met bedrijven die zich bezighouden met groenonderhoud. Tijdens deze bijeenkomsten is het nieuwe proces voor het verstrekken van opdrachten uitgelegd en werden de plannen voor de toekomstige aanpak van groenvoorziening besproken. Hierbij lag de nadruk op het gebruik van een beleidsplan als leidraad voor groenbeheer. Ook is informatie gegeven over de plannen voor structureel onderhoud, verdeling van werkgebieden en het belang van het vergroten van de betrokkenheid van bewoners bij het schoon houden van Bonaire. Het OLB zegt tevreden te zijn over de actieve betrokkenheid en de constructieve samenwerking tijdens deze bijeenkomsten.

Eind april is bekend geworden dat 51 bedrijven de opdracht hebben gekregen om de overtollige begroeiing te verwijderen en de zandwegen te herstellen. Uit een persbericht van Movementu 21 bleek toen dat, hoewel ze blij zijn met de inhaalslag, ze niet alles toejuichen. ,,Wij hebben geconstateerd dat er van het eilandbestuur uit geen eisen gesteld worden aan de kwaliteit van het werk dat geleverd moet worden. Er staat alleen vast dat er 0,84 dollar per meter betaald wordt”, aldus M21 die zegt dat het werk dat de kapploegen verrichten, meerdere gebreken vertoont. Zo wordt verwijderde begroeiing geruime tijd achtergelaten op de werkplek, voordat alles weggehaald wordt en weggegooide flessen, bekers en ander soort zwerfvuil wordt niet opgeraapt in het gebied waar gekapt wordt.

Wat inderdaad opvalt is dat er momenteel op verschillende locaties kapploegen aan het werk zijn om de begroeiing terug te brengen tot op minimaal een meter van de wegkant. Hierdoor wordt echter de vervuiling die zich daar heeft opgehoopt duidelijker zichtbaar. Wie bijvoorbeeld over de Kaminda Lagun rijdt ziet langs de hele weg afval liggen dat of van een auto is gevallen die op weg was naar de landfill of dat gewoon uit het raam is gegooid. Hetzelfde is te zien langs veel andere wegen. Voor een eiland dat zich presenteert als Blue Destination lijkt dit een onwenselijke situatie. Toch belooft dit traject volgens de overheid niet alleen een verbetering van de groenvoorzieningen, maar ook de ontwikkeling van een duurzaam en doelgericht beleid voor de lange termijn.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.