Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en de Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire (KvK) hebben samen de ‘Helpdesk Wettelijk Minimumloon (WML)’ in het leven geroepen ter ondersteuning van ondernemers.

bonhelpdeskDe helpdesk maakt deel uit van de op 15 april getekende overeenkomst om op een structurele manier met elkaar samen te werken op het gebied van economische ontwikkeling van Bonaire.
Naar aanleiding van een enquête kwam duidelijk naar voren dat er meer informatievoorziening voor de ondernemers noodzakelijk is over wat de impact en gevolgen zullen zijn van de verhoging van het wettelijk minimumloon. Het plan is om een mediacampagne, informatieavonden en individuele ondersteuning via de helpdesk te laten plaatsvinden. Ondernemers kunnen een afspraak maken waarna zij van een onafhankelijke adviseur advies krijgen. Deze zal hen ondersteunen en inzichtelijk maken wat de impact van de verhoging van het WML is op hun organisatie en hoe zij hier het best op kunnen anticiperen.
,,Deze samenwerking is in lijn met het jaarplan 2024 van de KvK waarbij we in samenwerking met de verschillende organisaties, bedrijven en stakeholders de bedrijvigheid op het eiland willen stimuleren”, aldus KvK-directeur Phar Martha.
De verhoging van de WML heeft zeker gevolgen voor ondernemingen op Bonaire, dat weet ook gedeputeerde Clark Abraham. ,,Door nauwere samenwerking met de KvK trachten we betere informatievoorziening te bieden en mogelijke knelpunten beter en tijdig in zicht te brengen. Samen kunnen wij de uitdagingen beter het hoofd bieden wat ons allen op termijn ten goede zal komen”, aldus Abraham.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.