Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - De diensten en stichtingen voor ouderenzorg op Bonaire hebben hun krachten gebundeld om de kwaliteit van leven van alle ouderen te verhogen. Het doel van de samenwerking is dat ouderen op hun eigen manier mee kunnen blijven doen binnen de gemeenschap en dat alle ouderen op het juiste moment zorg op maat krijgen bij één loket.

bonloketDe samenwerking maakt deel uit van het beleid van de overheid met de naam ‘Vitaal ouder worden’. Hierin is onder andere aandacht voor dagopvang, thuiszorg, wijkverpleging en tehuizen met 24-uurs zorg. In oktober 2023 is de basis gelegd voor de samenwerking tussen de diensten en de stichtingen. In die maand hebben het OLB, het ministerie van VWS en twaalf organisaties een overeenkomst met elkaar getekend waaruit de Cockpitgroep Ketenalliantie Ouderenzorg (CKO) is voortgekomen. Deze groep werkt samen met werkgroepen van deskundigen om het beleid in de praktijk uit te voeren.
Danielle van der Linden is sinds 1 januari van dit jaar programmamanager van de cockpitgroep. ,,Er zijn op Bonaire veel mooie en leuke activiteiten en goede zorgorganisaties voor ouderen. Het netwerk rond ouderen wordt sterker als alle groepen voor ouderenzorg nog beter van elkaar weten wat ze doen. Of als de groepen elkaar aanvullen en plannen met ouderen verder ontwikkelen. Elke oudere kan dan op een goede manier mee blijven doen binnen in onze gemeenschap, en zo lang mogelijk veilig thuis blijven wonen. Ik heb zelf regelmatig contact met ouderen om te horen of wat we doen past bij wat ze zelf belangrijk vinden”, aldus Van der Linden.
De cockpitgroep wil dat ouderen met een kleine of grote hulpvraag bij één loket gemakkelijk informatie kunnen krijgen. ,,Het kan een vraag zijn over activiteiten, thuiszorg of andere hulp. Daarnaast werken we aan het samen beoordelen van de hulpvragen, zodat iedereen de juiste zorg op de juiste plek krijgt. Als ouderen met bijvoorbeeld dementie nog thuis wonen, willen we graag dat ze gemakkelijk naar een geschikte Pasadia kunnen gaan. Er zijn tot slot ook plannen om samen de medewerkers van de organisaties te scholen en op te leiden.”
Deze intensieve en unieke vorm van samenwerking past volgens Van der Linden bij de visie van het eilandsbestuur en ZJCN/VWS. De partijen willen het beleid samen met verschillende organisaties van Bonaire in de praktijk uitvoeren.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.