Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - Tussen het advies dat de VNG geeft aan Nederlandse gemeentes en het percentage dat de eilandsraad van Bonaire zich heeft toebedacht, zit een extreem verschil.

BONeilandsraadTweede Kamerlid Peter van Haasen (PVV) vroeg tijdens het debat met de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties van vorige week of staatssecretaris Alexandra Van Huffelen een tipje van de sluier kon oplichten als het gaat om de orde van grootte van de eilandsraadsvergoeding waar zij aan denkt.
Over dit onderwerp is door Van Huffelen in een schorsing van de werkconferentie gesproken met de eilandsraad van Bonaire, zo gaf zij toe. ,,Kort en goed ging dat over het feit dat zeer recent, en overigens zonder dat wij daarover van tevoren geconsulteerd waren, die fractievergoedingen sterk verhoogd zijn. Ik heb hen daarop aangesproken en hen bereid gevonden om opnieuw te kijken naar die vergoedingen, in lijn met de afspraken die we tijdens de conferentie hebben gemaakt”, aldus Van Huffelen.
Daarbij moet er volgens haar worden gekeken naar het pakket aan zaken die nodig zijn voor een eilandsraadslid om te functioneren, hoeveel eilandsraadsleden er nodig zijn, wat er nodig is voor een eilandsraad om te kunnen functioneren en welke ondersteuning daarbij nodig is. ,,We hebben afgesproken om met een gemeenschappelijke werkgroep aan de slag te gaan. Ik ga er dus ook vanuit dat er opvolging zal worden gegeven aan die afspraak en dat we daarmee ook kunnen komen tot een nieuwe vaststelling van de ondersteuning.” Ze kon niet zeggen hoe hoog dat bedrag precies is, maar de reden waarom ze hierover met de eilandsraad van Bonaire gesproken heeft is dat ze de verhoging die zij voor zichzelf hadden vastgesteld, wel heel hoog vindt en ook niet in lijn met wat de andere twee eilanden als vergoeding kennen.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.