Al het nieuws

Uitdagingen bleken omvangrijker dan verwacht

Van onze correspondent
Kralendijk - Het jaar 2023 is voor Fundashon Cas Bonairiano (FCB) een jaar geweest dat de overheids-nv op onvoorziene manieren heeft getest. FCB is geconfronteerd met aanzienlijke uitdagingen die omvangrijker bleken te zijn dan de initiële inschattingen.

BONFCBMaar de organisatie heeft haar vermogen om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden bewezen en is onverminderd trouw gebleven aan haar kernwaarden. Dit schrijft FCB in haar jaarverslag.
Wanneer er wordt ingezoomd op de uitdagingen gaat het over een groot scala aan zaken zoals de puntprijs volgens de Huurcommissie- en Huurprijzenverordening Bonaire, gesprekken met Nibud, de Woondeal Bonaire 2023-2030 met de adhesieverklaring van FCB, introductie van een modulair bouwsysteem, de bouw van de Begeleid Wonen-voorziening, de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst voor de aanpak van energiearmoede, het vlekkenplan voor het nieuwbouwproject met 1.060 betaalbare woningen in Lima en een wisseling van het bestuurscollege met daarbij een andere visie. Maar de samenwerking met het directieteam van het OLB, de ministeries in Nederland en diverse stakeholders op Bonaire wordt indrukwekkend en succesvol genoemd. ,,Gezamenlijk hebben wij veel bereikt voor onze klanten, inclusief de particuliere huurders op Bonaire. Deze gezamenlijke inspanningen hebben een positieve bijdrage geleverd, waarbij ik dankbaar ben voor de inzet van eenieder”, aldus de directeur van FCB, Ben Oleana.
In 2023 waren Hato fase l en ll volop in uitvoering en er is gewerkt aan de voorbereiding van 164 woningen in Nikiboko. FCB heeft een uitbreiding gevraagd voor deze bouwlocatie. De bouw van de woonvoorziening voor jongeren uit Caribisch Nederland is gestart in januari 2023 en opgeleverd in februari 2024. Het hoofddoel van dit project is het begeleiden van jongeren naar meer zelfstandigheid. FCB heeft in 2023 geparticipeerd in diverse overlegconstructies om te komen tot een door het OLB vastgesteld urgentiebeleid en een nieuwe huisvestingsverordening. Vanuit het OLB zijn (nog) geen initiatieven ontplooid om te komen tot een woonvisie en bijbehorende prestatieafspraken. De buurthuizen van Nikiboko en Tera Kòrá zijn door FCB opgeknapt en in december 2023 is door het OLB de bouwvergunning voor het Family Justice Centre afgegeven waarna de werkzaamheden zijn gestart in februari 2024.
Per 31 december 2023 bezat FCB een totaal van 558 woningen verdeeld over zeven wijken op Bonaire. In 2023 zijn zes woningen verkocht en twee woningen gesloopt als gevolg van brand en slechte staat van de woning. Naast de huurwoningen heeft FCB negen gebouwen/ruimtes binnen het maatschappelijk vastgoed en tien ruimtes binnen het commercieel vastgoed. Gedurende de laatste jaren is de wachtlijst van woningzoekenden flink gegroeid. ,,Vanaf 2019 zien we een sterke groei in het aantal nieuwe inschrijvingen. Per 31 december 2023 stonden er in totaal 1.764 woningzoekenden op de wachtlijst van FCB.”
Financieel staat FCB er goed voor. Het stichtingsvermogen bedraagt 64 miljoen dollar. De langlopende schulden zijn met 3 miljoen afgenomen en de kortlopende schulden zijn met 7,5 miljoen dollar gestegen. Het jaarresultaat na belasting (de winst) bedraagt iets meer dan 1,5 miljoen terwijl er 2,5 miljoen begroot was. FCB zegt graag te blijven investeren in haar woningbezit en te zorgen voor de realisatie van nieuwbouwwoningen. ,,Hiervoor zijn voldoende financiële middelen nodig. De investeringen worden voor minimaal 20 procent gefinancierd vanuit de operationele kasstromen en verkoopopbrengsten aangezien de financieringsinstellingen dit als minimale eigen inbreng vereisen. Het restant moet gefinancierd worden door het aantrekken van vreemd vermogen. Voor de bouw van 424 woningen is er een financieringsovereenkomst gesloten.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.