Al het nieuws

Aantal te laag opgeleiden neemt in snel tempo toe

Van onze correspondent
Kralendijk - In 2050 is meer dan de helft van de beroepsbevolking van Bonaire laag opgeleid. Te laag opgeleid voor de banen die er dan zullen zijn. Er moet nu iets gebeuren om dit de goede kant op te buigen.

F17 BES kloof onderwijs arbeidMet deze waarschuwing op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek gaat directeur Elyane Nicolaas van de Raad onderwijs arbeidsmarkt Caribisch Nederland (ROA CN) binnenkort in gesprek met ketenpartners en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Dit maakte ze bekend tijdens een presentatie voor de Rotary Club Bonaire (RCB). ,,ROA CN wil het probleem aanpakken. Samenwerking, betrokkenheid en actie is nodig om te voorkomen dat deze voorspelling uitkomt”, aldus Nicolaas.

De ROA heeft wettelijke taken op de drie eilanden van CN zoals de erkenning en begeleiding van leerwerkbedrijven. Als expertisebureau zorgt ROA voor een link tussen de arbeidsmarkt en het beroepsonderwijs en adviseert ze de minister van OCW over beroepsopleidingen op Bonaire, Saba en Statia. Nicolaas vertelde de Rotary-leden over problemen die ze ziet en de mogelijke oplossingen en kansen die ze met haar team ontwikkelt. ,,Jongeren zijn vaak niet gemotiveerd om door te leren, dit is normaal tijdens de pubertijd maar ook de overlevingsmodus waarin vele mensen verkeren is niet bepaald motiverend. Geen zicht hebben op een betere toekomst is een belangrijke oorzaak van desinteresse in zelfontwikkeling.” Dit heeft volgens haar negatieve gevolgen voor de samenleving en deze vicieuze cirkel moet doorbroken worden. ,,Het begint bij meer inkomen, maar dat alleen is niet voldoende.”

De aansluiting van opleidingen op de arbeidsmarkt (en vice versa) is een van de wettelijke taken van ROA. Beroepen van de toekomst worden in beeld gebracht om jongeren opleidingen te laten doen die zijn afgestemd op de beroepen die dan nodig zijn. Het gaat om de zorg, de bouw of het onderwijs en de zogenaamde Nomad-beroepen. ROA onderzoekt op basis van kwalitatieve en kwantitatieve informatie hoe de aansluiting is tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het is volgens Nicolaas hoog nodig dat meer werkgevers hun werknemers de kans geven om een werkend leertraject aan te bieden op een van de mbo opleidingen bij de Scholengemeenschap Bonaire. ,,Zo helpen zij mee aan het opkrikken van onze maatschappij, zodat wordt voldaan aan de startkwalificatie, namelijk mbo 2.” Maar het is volgens haar ook nodig dat de kans wordt geboden om door te ontwikkelen op mbo 3 en 4 en verder.

Om gegevens te verzamelen startte ROA de ‘Friends of ROA Caribbean Experts’ (FORce). Nicolaas ziet dat er in veel sectoren mensen zijn met weinig passie voor hun werk. Dat is een uitdaging voor zowel de werknemer als voor de werkgever. Goed werkgeverschap betekent volgens haar ook de tijd nemen voor deze aspecten van het team. ,,Ondernemers hebben de uitdaging om jongeren, maar ook oudere werknemers, opleidingsmogelijkheden te bieden. Ze kunnen bijvoorbeeld hun bedrijf openstellen voor stages, ook kunnen ze werknemers kansen bieden om een BBL-opleiding te volgen.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.