Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Directie Toezicht en Handhaving (DT&H) heeft begin maart in een brief diverse wijken geïnformeerd over het verbod op illegale verblijfsrecreatie conform het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB).

bonhandhavingIn de brief worden bewoners erop gewezen dat DT&H vanaf 5 mei actief gaat handhaven op illegale verblijfsrecreatie. Er wordt door bewoners die permanent in bepaalde wijken wonen al veel langer geklaagd over de overlast van korte termijn verhuur aan vakantiegangers. In het ROB heeft de overheid verschillende wijken aangewezen waar verblijfsrecreatie is toegestaan maar in wijken met de bestemming: woongebied I, woongebied II, woongebied III, woongebied landschappelijk en woongebied Kunuku, is het nadrukkelijk niet is toegestaan. Inwoners kunnen in het ROB bekijken welke bestemming op hun perceel van toepassing is.
Het beleid van Bonaire is er volgens de overheid op gericht om de verblijfsrecreatie te versterken en kwalitatief te verbeteren. Maar wie een kamer, woning of appartement wil verhuren aan toeristen, moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen voorwaarden te voldoen. Zo mag er niet langer dan 90 nachten aaneengesloten worden verhuurd aan één individu of aan één huishouden. De eigenaar van de woning blijft medeverantwoordelijk voor het gedrag van de gasten en voor het voorkomen van overlast voor omwonenden. Bij een melding of signalen van overlast kan er een onderzoek worden gestart door directie Toezicht & Handhaving.
In verband met het grote aantal meldingen en klachten hebben de onderstaande wijken een informatieve brief ontvangen: Sabal Palm, La Palma, Suikerpalm, Belnem, Bona Bista, Bolivia Ariba, Nawati, Santa Barbara, Hato, Sabadeco en Lagun Hill. Volgens de overheid is striktere handhaving nodig, omdat illegale verblijfsrecreatie een grote invloed heeft op de sociale cohesie in de wijk, doordat deze mensen geen permanente bewoners zijn. Het betekent daarnaast ook dat een woning die bedoeld is voor een aaneengesloten gebruik van drie maanden of langer, niet beschikbaar is voor mensen die dit nodig hebben. Het heeft dus invloed op de woonsituatie voor de burgers en de woningvoorraad van Bonaire.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.