Al het nieuws

Ministerie stelt belang van één kredietverstrekker boven dat van inwoners CN

Van onze correspondent
Kralendijk - De maximale rentevergoeding in Caribisch Nederland (CN) moet niet 19 procent zijn, maar 14,75 procent zoals in Europees Nederland het geval is. Dat bepleit Unkobon gemotiveerd in de internetconsultatie over de herziening van de maximale kredietvergoeding.

bonwoekerrentesUnkobon pleit al jaren voor een gelijkwaardige bescherming van de consument. Pas als de methodiek om de maximale vergoeding te berekenen gelijk is aan de methodiek die in Europees Nederland wordt gehanteerd, is er volgens de consumentenbond sprake van gelijkwaardigheid. Mensen kunnen vaak alleen geld lenen bij een instantie die een veel hogere rente rekent dan een bank. Met een laag inkomen lukt het vervolgens niet om die veel hogere rente te betalen en dan komen er steeds grotere schuldproblemen. Sinds 2013 zijn er regels om deze kwetsbare mensen te beschermen. Er is een maximum vastgesteld voor rente plus andere kosten als er geld wordt uitgeleend. Maar al vanaf 2013 is dit maximum in de Caribische gemeenten veel hoger dan in de rest van Nederland, namelijk 24 procent en inmiddels 23 procent. Al sinds die tijd pleit Unkobon gemotiveerd voor een lager maximum omdat consumenten in CN volgens de bond recht hebben op een binnen Nederland gelijkwaardige bescherming tegen woekerrente. Er ligt nu een voorstel om met kleine stapjes van 1 procent de maximale kredietvergoeding te verlagen naar een maximum van 19 procent. Voor Europees Nederland is het voorstel de maximale kredietvergoeding te verhogen tot 14 procent door de wettelijke rente (nu 6 procent) te verhogen met een opslag van 8 procent.
Voor de BES-gemeenten wordt dus zonder opgaaf van reden een afwijkend systeem gehanteerd, waarbij niet duidelijk wordt gemaakt waar de voorgestelde percentages voor maximale kredietvergoeding op zijn gebaseerd. ,,Zolang niet onderbouwd is vastgesteld hoeveel hoger dan in Europees Nederland de maximale kredietvergoeding in de Caribische gemeenten moet zijn, zal de door ons berekende 14,75 procent als doel moeten dienen voor een gelijkwaardig maximum”, aldus Unkobon. Omdat alle kredietverleners op één na nu al veel lagere percentages hanteren, zal ook bij een verlaging met stappen van 2 procent per jaar het risico van marktverstoring verwaarloosbaar zijn.
Volgens Unkobon prevaleert bij het ministerie van Financiën al sinds 2012 het belang van één kredietverstrekker in CN boven het belang van de inmiddels 29.000 inwoners. ,,Die ene kredietverstrekker maakt het mogelijk dat particulieren die bij de reguliere banken niet terecht kunnen, geld kunnen lenen. Het gaat veelal om zwakkeren in de samenleving met lage inkomens die uit wanhoop geld lenen tegen woekerrentes en vaak terechtkomen in schuldproblematiek. Ook met de nu voorgestelde verlagingen worden deze kwetsbare mensen onvoldoende beschermd.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.