Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Het bestuurscollege (BC) van Bonaire heeft besloten de werkzaamheden aan het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) 2023 stop te zetten. Zelf noemt het BC deze beslissing ‘een cruciaal besluit’.

BONROB,,De schijnbare behoefte aan ROB 2023 komt voort uit een gebrek aan effectieve uitvoering, toezicht en handhaving (VTH) binnen het bestaande kader”, aldus het BC
‘Na zorgvuldige overwegingen’ is besloten de werkzaamheden aan het concept-voorontwerp te beëindigen, conform het bestuursprogramma 2023-2027. Concreet betekent dit dat er gestart wordt met een nieuw Ruimtelijk Ontwikkelingsplan zodra de basis op orde is. Tot die tijd blijft het ROB 2010 van toepassing op de lopende en nieuwe aanvragen.
Het komt erop neer dat de overheid de ontwikkelingen op Bonaire wil afstemmen op een bepaalde visie waaraan vervolgens beleid wordt gekoppeld. ,,Het concept-voorontwerp staat meer verstedelijking toe dan het huidige plan, wat niet overeenkomt met het Ruimtelijk Ontwikkelingsprogramma BES. Voorafgaand aan verdere stappen is het essentieel om een afgestemde ruimtelijke koers te bepalen, waarin wordt vastgesteld waar welke ontwikkelingen plaatsvinden”, aldus het BC. Er moet eerst een weloverwogen keuze worden gemaakt over de gewenste omvang van de bevolkingsgroei op het eiland en voorafgaand aan het opstellen van het plan zijn inventarisaties nodig, zoals het bepalen van het type en aantal benodigde woningen, sociaal-maatschappelijke voorzieningen, waterbeheer en infrastructuur. Het BC is verder van mening dat een Strategische Milieu Beoordeling cruciaal is en zelfs een startvoorwaarde vormt voor het nieuwe plan, met het oog op duurzaamheid en milieubescherming.
Totdat er een nieuw plan is, blijft het ROB 2010 van kracht. Het BC benadrukt dat de huidige situatie geen voorbereidingsbesluit vereist, aangezien het huidige plan nog steeds adequaat is.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.