Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Mensen met een beperking in Caribisch Nederland (CN) ervaren nog te vaak uitsluiting van alledaagse zaken, wat hun volledige participatie in de samenleving belemmert. Om hier de aandacht op te vestigen vond op vrijdag 3 november het Symposium VN Verdrag Handicap plaats bij Hòfi Kultural op Bonaire.

F17BONOP Samenwerken rechtenHet evenement, georganiseerd door Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) in samenwerking met Tara bv, stond in het teken van het vergroten van bewustzijn en het ontwikkelen van een gezamenlijk actieprogramma voor de rechten van mensen met een beperking in CN. Het bracht een diverse groep samen om te spreken over het VN-Verdrag Handicap in CN. Het ministerie van VWS speelt een centrale rol in de implementatie van het VN-Verdrag met een focus op het stimuleren van initiatieven, het verbinden van partijen, bewustwordingscommunicatie en het bevorderen van kennisontwikkeling en ervaringsdeskundigheid.

Na een film die het leven van mensen met een beperking in CN in beeld bracht werd er een rapport gepresenteerd met vijf aanbevelingen: Maak een programma over alle artikelen uit het verdrag, vergroot de inzet van ervaringsdeskundigheid van mensen met een beperking, sluit aan bij de armoedeaanpak, start een campagne om awareness te vergroten en werk samen met de Alliantie Nederland. Na de presentatie gingen de aanwezige professionals en ervaringsdeskundigen in gesprek om prioriteiten en quick wins te identificeren op diverse levensdomeinen zoals werk, inkomen, vrijetijdsbesteding, zorg, onderwijs, wonen, en toegankelijkheid. De resultaten van deze discussies worden verzameld en opgenomen in de vervolgaanpak.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.