Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - Speciaal gezant Edison Rijna heeft de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering Alexandra van Huffelen verslag uitgebracht over zijn werkzaamheden sinds zijn aanstelling per 18 april.

beskaartHet rapport biedt inzicht in de aanpak van de gezant.
Rijna is aangesteld als speciaal gezant voor de Europese Unie, Verenigde Naties en economische ontwikkeling met Latijns-Amerika en het Caribisch gebied ten behoeve van de Caribisch Nederland (CN). Uit zijn verslag blijkt dat hij met een groot aantal voor de economische ontwikkeling van Bonaire, Sint Eustatius en Saba relevante organisaties binnen en buiten het Koninkrijk - van ministeries tot EU-instituten - gesprekken heeft gevoerd om betrekkingen aan te knopen en gelijktijdig te verkennen waar nog niet benutte kansen liggen voor de eilanden. Hij heeft ook uitvoerig met de bestuurders en eilandsraden in CN gesproken over de doelstellingen van het gezantschap, de prioriteiten en verwachtingen van de eilanden en hoe de onderlinge samenwerking het beste kan worden vormgegeven. Uit deze gesprekken is geconcludeerd dat het gezantschap zich in eerste instantie zal richten op vijf voor CN essentiële aandachtsgebieden: klimaatverandering, connectiviteit, voedselzekerheid, duurzame energiebronnen en economische diversificatie. ,,In mijn ronde langs allerlei organisaties is mij duidelijk geworden dat men in het algemeen onvoldoende bewust is van wat men voor de eilanden kan betekenen. Sowieso is er een gebrek aan kennis over de eilanden en hun staatkundige positie, maar ook omgekeerd wat de eilanden voor de EU en EU-instellingen kunnen betekenen. Een van de eerste taken is dan ook ervoor te zorgen dat CN beter op de kaart komt te staan”, aldus Rijna.
Volgens staatssecretaris Van Huffelen is het gezantschap opgericht met één duidelijk doel: bijdragen aan de duurzame economische ontwikkeling van CN. ,,Duurzame groei is van belang om de bestaanszekerheid van huidige en toekomstige generaties op de eilanden te vergroten. Ik beschouw het gezantschap als een kans om de belangen van CN binnen de EU, VN en de regio effectiever te behartigen en om het gebruik van mogelijke fondsen door de eilanden te vergroten”, aldus de staatssecretaris.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.