Al het nieuws

Ambtenaren zijn decennialang gesteggel zat

Van onze correspondent
Den Haag/Kralendijk - Vorige week werd bekend dat ambtenaren van het ministerie van Financiën een voorstel op papier hebben gezet om van Bonlab een volledig eerstelijns laboratorium te maken . Ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn juist helemaal klaar met het dossier Bonlab. Dit blijkt uit door de overheid op grond van de Wet Open Overheid (WOO) vrijgegeven documenten.

F15 BON tegenstrijdige berichtenHet plan om Bonlab te sluiten en te komen tot één laboratorium op Bonaire bestaat meer dan tien jaar. Al in 2011 lag er een akkoord dat echter nooit getekend is. Daarna is er tien jaar vruchteloos overlegd totdat VWS het zorgcontract met ingang van 1 januari 2022 opzegde, zo blijkt uit de vrijgegeven documenten. Er ontstond vervolgens grote ophef over dit besluit waarna de lokale politiek protest aantekende. Het besluit werd opgeschort en er is begin dit jaar een werkgroep in het leven geroepen die met nieuwe voorstellen gaat komen. Hun opdracht is om in ieder geval te kijken hoe de publieke laboratoriumtaken van Bonlab geborgd kunnen worden.

De uitgebreide documentatie die in het kader van de WOO nu online staat bevat bijna 500 mails en andere correspondentie waarvan de meeste dateren uit de jaren 2020 tot heden. Maar er zijn ook berichten uit eerdere jaren. Zo is er in een brief van 22 december 2015 van de toenmalig minister van VWS aan de Tweede Kamer te lezen: ‘Daarnaast bestaat op Bonaire nog een laboratorium (Bonlab). Vanuit kostentechnisch oogpunt is het niet zinvol om twee laboratoria in de lucht te houden op een bevolking van ongeveer 18.000 inwoners. Helaas is de fusie onlangs op het laatste moment mislukt. Dit is jammer, maar neemt niet weg dat ik niet voornemens ben om op Bonaire op de langere termijn twee voorzieningen in stand te houden’.

De frustratie onder de ambtenaren lijkt inmiddels groot en de bereidheid om er nog energie in te steken is laag. De correspondentie uit 2022 gaat voor een deel over de declaraties van Bonlab en over het uitbetalen daarvan. ‘Ik weet niet zo goed wat we hier nu mee aan moeten. Of we betalen deze facturen ook en gaan dus de facto akkoord met het bedrag óf we pakken door’, zo schrijft een ambtenaar. Het OLB stelt hierop vast ‘dat het duidelijk is dat Bonlab veel afnames doet voor testen in Fundashon Mariadal (FM) waar geen vergoeding tegenover staat’.

Uit de stukken blijkt dat zowel het OLB als de vakbond AFWB zich blijven verzetten tegen de voorgenomen sluiting. Hierover verzucht een ambtenaar in een mail dat het ministerie ‘zich niet door het OLB moet laten voorschrijven wat er in een brief aan het OLB komt te staan’. Een rechtszaak die eind 2022 door Bonlab tegen VWS was aangespannen om de dreigende sluiting te voorkomen is om onbekende reden in januari van dit jaar weer ingetrokken.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.