Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Het ontwerp en de functionaliteiten van de toekomstige brandstofterminal staan zo goed als vast. De nieuwe terminal zal ten zuiden van het vliegveld komen. De volgende stap is het uit laten voeren van de milieueffectrapportage (mer), om vergunningen aan te kunnen vragen en om de juiste materialen in te kopen. Dit blijkt uit de nieuwsbrief die gisteren door BBT is uitgegeven.

BONBBTEen hoofdtaak van Bonaire Brandstof Terminals (BBT) is het bouwen van een nieuwe brandstofterminal op Bonaire. De plannen gaan door een aantal belangrijke fasen om ervoor te zorgen dat alles grondig en veilig gebeurt. Het Front End Engineering Design (Feed) met het ontwerp en de functionaliteiten van de toekomstige terminal is voor 95 procent afgerond. De uitkomsten van de Feed worden vervolgens gebruikt als input voor de mer, om vergunningen aan te vragen en om de juiste materialen in te kopen. Ook vormt het de basis voor de werkzaamheden van uiteindelijke aannemers en installateurs.
Het doel van de mer is om de mogelijke milieueffecten van het project in kaart te brengen. Er wordt onder andere gekeken naar effecten op de lucht, water, bodem en archeologie. Ook worden geluid en geur meegenomen. Op basis van de bevindingen in de mer kunnen vervolgens maatregelen worden voorgesteld om negatieve effecten te voorkomen of verminderen. Het mer-traject is onderverdeeld in vier onderdelen. Het eerste onderdeel is het opstellen van de nulmeting. Dat betekent dat de huidige omstandigheden worden onderzocht. Dit vormt de basis waarmee de toekomstige situatie kan worden vergeleken. De werkzaamheden hiervoor zijn in april gestart.
De mer en andere studies worden gebruikt bij het toetsen van de vergunningaanvragen. Rijkswaterstaat doet dit in het kader van de Wet Vrom BES en de Wet maritiem beheer BES. Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) toetst de vergunningaanvragen rond natuur, milieu, bouw en bestemming. De toekomstige terminal zal ten zuiden van het vliegveld komen. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar verschillende locaties. ,,Door te kiezen voor deze locatie kan gebruik worden gemaakt van de bestaande steiger voor de aanvoer van de brandstoffen en hoeft er geen nieuwe pier gebouwd te worden”, aldus BBT. Daarnaast is volgens het bedrijf een groot deel van de brandstof bedoeld voor vliegtuigen en de vraag naar vliegen wordt naar verwachting in de toekomst alleen maar groter. ,,Als de brandstof op een andere locatie zou worden opgeslagen, zou dit betekenen dat er meer tankwagens over de openbare wegen naar de luchthaven moeten rijden.”
De terminal blijft op minimaal 200 meter van (toekomstige) woonbebouwing en er kan gewoon gezwommen worden op Te Amo Beach en Donkey Beach zoals nu het geval is. De BBT-brandstofterminal vervangt de voormalige opslagtanks van Bopec, de huidige opslagtanks van Curoil in Hato en de bestaande opslagtanks bij het vliegveld. ,,Alle brandstofopslag op één locatie maakt dat er effectiever gewerkt kan worden, dat de veiligheid gecentraliseerd gewaarborgd blijft en dat de kosten lager kunnen worden gehouden”, aldus BBT.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.