Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Kolegio San Luis Bertran, Skol Amplio Papa Cornes en kinderopvang Tia Sus hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) voor de start van het pilotproject ‘de Bibliotheek op School’ en ‘Boekstart’.

BONbibliotheekMet dit pilotproject ontvangen deze twee scholen en de kinderopvang structureel ondersteuning van de Openbare Bibliotheek Bonaire. Als onderdeel van deze ondersteuning helpen leesconsulenten leerkrachten en leerlingen met leesbevordering en informatievaardigheden. Ook wordt geholpen met het opzetten van een mooi ingerichte bibliotheek op de scholen met een aantrekkelijke boekencollectie en een geautomatiseerd uitleensysteem waarmee kinderen boeken kunnen lenen voor thuis. Via de digitale catalogus kunnen titels worden gereserveerd uit de openbare bibliotheek. Vanuit dit pilotproject zijn medewerkers van beide scholen, de kinderopvang en de openbare bibliotheek opgeleid als leescoördinator en leesconsulent.
De subsidie waarmee dit allemaal mogelijk is komt uit het Masterplan Basisvaardigheden van minister Wiersma van Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs en staatssecretaris Uslu van Cultuur. Uiteindelijk worden alle basisscholen, het voortgezet onderwijs en twaalf kinderopvanginstellingen met deze subsidie voorzien van een aantrekkelijke bibliotheek op eigen locatie. Het pilotproject is de voorloper van meer projecten die zo worden gefaciliteerd. Met de projecten Bibliotheek op School en Boekstart slaan het onderwijs, de openbare bibliotheek en het OLB de handen ineen en komt er dagelijks meer aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op scholen en in de thuisomgeving van leerlingen. ,,Zo worden kinderen en jongeren gestimuleerd om meer te lezen en leren ze om beter om te gaan met internet, sociale media en videospelletjes. Want kinderen die goed kunnen lezen en verhalende of informatieve teksten begrijpen, kunnen beter kennis opdoen en zich verder ontwikkelen. Daarbij zijn verhalen en gedichten ook erg belangrijk om kinderen en tieners te helpen zich beter in te kunnen leven en meer begrip te hebben voor anderen. Zo kunnen ze beter deelnemen aan de samenleving”, aldus de overheid.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.