Al het nieuws

Rijna’s eerste dag in nieuwe functie

Van onze correspondent
Kralendijk - Tijdens de start van de workshop over EU-fondsen is aftredend gezaghebber Edison Rijna door staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties en Digitalisering officieel geïntroduceerd als speciaal gezant EU-fondsen, VN-fondsen en economische betrekkingen Latijns-Amerika.

BONRijnaTot en met morgen neemt een aantal afgevaardigden van alle zes de Caribische eilanden van het Koninkrijk deel aan de Workshop EU-fondsen voor Landen en Gebieden Overzee (LGO). Deze workshop heeft het doel dat de Caribische eilanden gezamenlijk meer en beter optrekken richting de Europese Unie ten aanzien van mogelijke fondsen. Tijdens de workshop wordt er gewerkt aan een plan van aanpak hoe de eilanden en Nederland samen kunnen optrekken richting de Europese Unie voor fondsenwerving. De bedoeling is dat Rijna als speciaal gezant de schakel wordt tussen de eilanden en de EU.
Van Huffelen zei in haar inleiding blij te zijn dat Rijna bij de workshop aanwezig kon zijn. ,,De eerste dag in zijn nieuwe baan en geen tijd te verliezen. Dit is de start van het belangrijke eerste project dat we gaan doen samen met andere Europese landen”, aldus van Huffelen. Vervolgens hield Rijna zijn eerste toespraak als speciaal gezant. ,,Jullie kunnen op me rekenen en laat me weten wanneer ik jullie kan helpen met bepaalde zaken”, aldus Rijna die het zeer kort hield.