Al het nieuws

Conceptakkoord wordt eind volgende week verwacht

Van onze correspondent
Kralendijk - De Union Patriotiko Boneriano (UPB) en Movementu di Pueblo Bonariano (MPB) zeggen tot de gezamenlijke conclusie te zijn gekomen dat de Bonairiaanse samenleving het meest gebaat is bij stabiliteit en continuïteit. De partijen hebben daarom besloten de komende dagen inhoudelijke besprekingen te voeren over het voortzetten van de huidige coalitie. De Partido Demokrátiko Boneriano (PDB) van Clark Abraham trekt hiermee, ondanks een ruime overwinning bij de verkiezingen, net als vier jaar geleden aan het kortste eind.

F13 OPBON coalitie vier jaar verderAl sinds de dag van de verkiezingen is de algemene indruk dat de twee partijen die de afgelopen vier jaar de coalitie vormden samen verder wilden. Dat het besluit nu is genomen, of in ieder geval wereldkundig is gemaakt, wil volgens partijleiders Henysson Thielman (MPB) en James Kroon (UPB) niet zeggen dat ze op de oude voet doorgaan. De onderhandelingen om te komen tot een nieuw coalitieakkoord gaan nu van start.

De afgelopen week hebben de partijen naar eigen zeggen een grondige, kritische analyse gemaakt van het in de afgelopen bestuursperiode gevoerde beleid. Deze analyse moest in kaart brengen waar de aanpak succesvol is geweest, maar ook duidelijk maken aan welke verbeterpunten moet worden gewerkt. Daarbij zijn volgens de partijleiders knelpunten geïdentificeerd die met name bij de uitvoering remmend hebben gewerkt. ,,Bij het aantreden van de coalitie in 2019 is allereerst ingezet op stabiliteit. Sinds 2010 waren er vele bestuurswisselingen die een negatief effect hebben gehad op het vertrouwen van lokale partners zoals werkgeversorganisaties en vakbonden, maar ook van ‘Den Haag’. De verbeterde bestuurlijke verhoudingen met ministeries hebben bijgedragen aan concrete maatregelen om de armoede te bestrijden en aan het bevorderen van een gelijkwaardige behandeling”, aldus Thielman en Kroon in een gezamenlijk persbericht.

UPB en MPB zeggen geenszins de intentie te hebben tevreden achterover te leunen. ,,Integendeel, er is weliswaar uitzicht op de invoering van een sociaal minimum, maar het is zaak om bij de betrokken ministeries de urgentie hiervan te blijven benadrukken. Datzelfde geldt voor de aanpassing van wet- en regelgeving die zijn overgebleven uit de tijd van de Nederlandse Antillen. Door deze te moderniseren kan veel bureaucratie worden weggenomen die slagvaardig bestuur en de uitvoeringskracht hindert.”

Volgens Thielman en Kroon bestaan er tussen de beide partijen geen grote ideologische verschillen bestaan. ,,We kennen allebei prioriteit toe aan het verhogen van het welzijn van de bevolking, integer bestuur, sociale huisvesting, verbetering van de infrastructuur, bescherming van de natuur en het behoud van de authenticiteit van Bonaire. Om daar succesvol aan te werken is stabiel bestuur van groot belang, ook met het oog op de bereidheid van ministeries om te investeren in Bonaire.”

Met de beoogde voortzetting van de huidige coalitie wordt volgens de partijleiders recht gedaan aan de uitslag van de verkiezingen. Waar doorgaans regerende coalities verlies moeten incasseren, heeft de UPB/MPB-coalitie haar vijf zetels behouden, zo is de redenatie. De komende dagen werken de partijen hun visie en speerpunten voor de komende bestuursperiode uit in de verwachting dat voor het einde van volgende week een conceptakkoord kan worden gepresenteerd. UPB en MPB hebben afgesproken een definitief bestuursprogramma vast te stellen na input vanuit de samenleving.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.