Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - De Stichting Scholengemeenschap Bonaire (SGB) gaat extra aandacht besteden aan hun herziene beleid op aanwezigheid.

school1Maandag 28 november is daarom door de school uitgeroepen tot de dag van het Leerrecht op Bonaire. Met het nieuwe aanwezigheidsbeleid wil de school leerlingen en studenten extra motiveren om naar school te komen.
Klaske Apperloo, voorzitter van het College van Bestuur, legt uit hoe de school dat gaat doen. ,,We gaan nog meer aandacht besteden aan een positief pedagogisch klimaat zodat leerlingen en studenten het fijn vinden om naar school te komen. Er gaat gewerkt worden met een beloningssysteem en de leerlingen worden iedere dag welkom geheten bij de schoolpoort. Daarnaast zullen we de aanwezigheid goed monitoren en achterhalen waarom leerlingen of studenten er (soms) niet zijn”, aldus Apperloo. Door de oorzaak van het niet aanwezig zijn te achterhalen denkt de school goed te kunnen inspelen op de behoefte van de leerling en student. Hierbij is het volgens Apperloo belangrijk dat er als team hecht wordt samengewerkt. ,,Waar de leerling of student behoefte aan heeft onderzoeken we graag samen met hen en als het even kan betrekken we de ouders bij dit proces. Daar waar er intensieve ondersteuning nodig is, zullen we leerplicht en andere partners uit het sociaal domein betrekken.” De school streeft naar een minimale aanwezigheid van 95 procent waarbij geen verschil wordt gemaakt tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim. Indien nodig gaat iemand van de school op huisbezoek bij een leerlingen die te vaak afwezig is.
Tijdens de Dag van het Leerrecht worden de leerlingen en studenten onthaalt op school door de directie, teamleiders, docenten en aanwezigheidscoördinatoren. Er worden pamfletten uitgedeeld met de visie op aanwezigheid en uitleg gegeven over de inhoud. Sturen op aanwezigheid is volgens Apperloo echt iets anders dan het uitvoeren van de wettelijke verplichtingen rondom verzuim. De SGB zal het volgens haar veel meer zoeken in preventieve manieren om aanwezigheid te vergroten om daarmee het verzuim te voorkomen.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.