Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Gisteren is er een multidisciplinaire controle uitgevoerd bij Chogogo Dive en Beach Resort op Bonaire. De actie vond plaats onder de regie van de Arbeidsinspectie. Tijdens de multidisciplinaire actie is onder andere gecontroleerd op naleving van verschillende wetten op het gebied van arbeid en vreemdelingen. Deze wetten zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat arbeid op een eerlijke, veilige en gezonde manier gebeurt. Of er een concrete aanleiding was voor de controle is niet bekendgemaakt.

F09 Chogogo dive beach resortDe controle vond plaats in samenwerking met Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), de Koninklijke Marechaussee (Kmar), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) CN, de afdeling Toezicht en Handhaving (T&H), het Openbaar Ministerie (OM) en de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN). Door multidisciplinaire samenwerking kan op meerdere wetten tegelijk gecontroleerd worden, ook bij bedrijven met een grotere omvang. Zo stelt de wet beperkingen aan het aantal werkuren om ervoor te zorgen dat werknemers voldoende rust krijgen, dienen werkgevers zich te houden aan zaken als minimumloon en de regels op het gebied van overwerk en zorg te dragen voor veiligheid op de werkvloer. Ook is het niet toegestaan werknemers uit het buitenland te laten werken zonder hiervoor een vergunning te hebben. Door deze wetgeving wordt de arbeidsmarkt beschermd en illegale arbeid, arbeidsuitbuiting en oneerlijke concurrentie bestreden.

Om de naleving van de geldende wet- en regelgeving te bevorderen en te bewaken werkt de vreemdelingenketen steeds vaker samen en voert ze gezamenlijke controles uit. Bij deze controles wordt de overlast voor de onderneming en eventuele klanten/gasten zoveel mogelijk beperkt. Wat het precies heeft opgeleverd was gistermiddag nog niet bekend.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.