Al het nieuws


Van onze correspondent
Kralendijk - Edison Ellis, eilandraadslid voor de MPB, neemt (tijdelijk) ontslag.

F15 BON afscheidOver de reden liet hij zich in zijn afscheidsspeech niet expliciet uit, wel riep hij zijn collega-raadsleden op dit jaar ‘geen geld in de laden te laten liggen omdat de eilandsraad niet op tijd besluiten heeft genomen’.
Ellis legde op 23 april 2019 voor de eerste keer de eed af. ,,Als raadslid heb ik indertijd beloofd mij te houden aan de wetten voor de vertegenwoordiging van de bevolking van Bonaire en deze te verdedigen”, aldus Ellis die in zijn speech zegt zeer vereerd te zijn deze gelegenheid te hebben gekregen. Volgens hem zijn velen van mening dat hij niet veel het woord heeft gevoerd in de eilandsraad maar dat maakt je, zo redeneert hij, een geliefd lid. ,,Het gaat eerder om het samenwerken in het vragen stellen aan anderen op een respectvolle wijze. En daar heb ik zeker mijn steentje aan bijgedragen.” Als persoon stond Ellis naar eigen zeggen voor duidelijkheid, integriteit en het verwoorden van zaken ‘zoals de vork in de steel zit’. ,,Ik vind het jammer dat er in de raad, net nu we in het laatste gedeelte van de zittingsperiode van de raad zitten, processen gecreëerd worden om uiteindelijke besluiten van de raad uit te stellen. Deze gang van zaken is niet nodig en het staat het bereiken van een beter bestaan voor het volk in de weg.” Hij zegt te hopen dat zijn opvolger Cyril Vrolijk dit goed in de gaten blijft houden. Vrolijk was in 2016 eerder lid van de eilandsraad toen hij de plaats innam van Elvis Tjin Asjoe.
Ellis schonk in zijn speech ook aandacht aan de coronacrisis en wat deze voor het eiland betekend heeft. ,,Deze crisis heeft duidelijk gemaakt dat Bonaire zeer veerkrachtig is en de handen ineen kan slaan om zo’n crisis te bevechten”, aldus Ellis die vervolgens Rijna complimenteerde met de manier waarop deze de leiding heeft gegeven. ,,Naar mijn mening was u degene die een goed voorbeeld heeft neergezet en heeft u de bevolking het gevoel van eenheid gegeven dat wij al lang niet meer gevoeld hebben op Bonaire.”