Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - De recente verwarring en ophef over de stemplicht voor de gezaghebber was onnodig. Gezaghebber Edison Rijna van Bonaire mag zich gesteund voelen door de omstreden aangenomen motie van de Tweede Kamer waarin de neutrale rol van de gezaghebber wordt benadrukt. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties ontkent de Kamer verkeerd te hebben geïnformeerd en dat zij Rijna in diskrediet heeft gebracht.

F13BON edison rijnaEen en ander blijkt uit haar antwoorden op nogal bitse vragen van de PVV over haar bewering in de Kamer dat de gezaghebber mag meestemmen als hij dat wenst, maar dat er geen plicht is te stemmen. Rijna had juist gezegd dat hij in de kwestie over de bouwvergunning voor Sunset Beach Resort verplicht moest stemmen, waardoor de stemmen staakten. Politieke ophef was het gevolg.

Volgens een brede Kamermeerderheid staat in de Wet op de openbare lichamen BES (WolBES) dat de gezaghebber zich neutraal dient op te stellen bij het verlenen van vergunningen. Alleen de PVV was het daar niet mee eens en voelde zich gesteund door een artikel op de website Dossier Koninkrijksrelaties over de kwestie met als kop ‘Van Huffelen kleunt mis’ met als conclusie dat er wel stemplicht is.

In de vier schriftelijke vragen suggereerde de PVV tussen de regels door dat Van Huffelen over onvoldoende leesvaardigheid beschikt om de WolBES begrijpend te kunnen lezen: ,,Kent u het verschil tussen de begrippen ‘verplicht’ en ‘de mogelijkheid’?”

De staatssecretaris laat zich daardoor niet van haar stuk brengen en antwoordt met ‘Ja’. Ze ontkent de Kamer verkeerd te hebben geïnformeerd, omdat er in de WolBES wel degelijk uitzonderingen worden gemaakt op de stemplicht van de gezaghebber, namelijk in het geval van persoonlijk belang. Dan zal de gezaghebber niet meestemmen. ,, Een beginselplicht om te stemmen indien en voor zover het tot een stemming komt in het bestuurscollege, gaat niet zo ver als een algemene stemplicht.”

Daarnaast is stemming in het Bestuurscollege überhaupt niet altijd nodig. ,,Het bestuurscollege is niet verplicht om een voorstel in stemming te brengen alvorens een besluit kan worden genomen.” Er wordt namelijk niet gestemd als er in overleg consensus wordt bereikt. ,,Het is bij uitstek de rol van de voorzitter om te komen tot besluitvorming in consensus.”

Toch was er kennelijk een ‘goed gesprek’ nodig tussen Van Huffelen en Rijna om de lucht te klaren: ,,Ik heb hierover met de gezaghebber een goed gesprek gehad en wij zitten op één lijn.” De door de PVV gevraagde excuses aan gezaghebber Rijna wegens de aangebrachte schade aan zijn reputatie komen er dan ook niet, laat Van Huffelen weten. ,,De ingediende motie is door mij gelezen als een steun in de rug voor de onafhankelijke rol die gezaghebbers vervullen.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.