Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Klaske Apperloo heeft afgelopen maandag het schooljaar 2022-2023 voor de Scholengemeenschap Bonaire (SGB) geopend. Zij is de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur en volgt Frans van Efferink op die deze functie zes jaar heeft vervuld en voor de zomervakantie afscheid nam.

BONschoolDe 58-jarige Apperloo heeft ruim dertig jaar ervaring in het onderwijs. Van vo tot mbo en in diverse functies. In Nederland was zij als laatste werkzaam als directievoorzitter bij mbo Rijnland. Ze staat bekend als groot voorstander van het gepersonaliseerd leren en heeft in Nederland naar eigen zeggen een aantal baanbrekende trajecten ingezet. Zo heeft ze het onderwijs dusdanig ingericht dat leerlingen/studenten in eigen tempo kunnen leren waarbij het jaarklassensysteem niet langer gehanteerd wordt. Daarnaast is het samenwerken in de brede keten voor Apperloo voorwaardelijk om leerlingen/studenten optimaal te kunnen laten profiteren van het onderwijs.
In haar openingsspeech voor het voltallig personeel maakte ze direct duidelijk hoe ze het onderwijs het liefst ziet. ,,Het belang van leerlingen/studenten hoort het uitgangspunt te zijn in alles wat we doen of beslissen”, aldus Apperloo. De mens is volgens haar van nature helaas nogal een ‘kraskijker’. Daarmee bedoelt ze dat alles wat fout gaat of negatief is vooral aandacht krijgt. ,,Het slokt vaak de meeste tijd van het onderwijs op. Met alle gevolgen van dien. Want een kind dat aandacht krijgt zal de reden van die aandacht versterken. Het is dan ook noodzakelijk dat we ons heel bewust zijn van ons gedrag als volwassene in dezen.” Ze stelde zichzelf en de aanwezigen de vraag of de mensen in het onderwijs nog wel zien wat de talenten van kinderen zijn en of ze in staat zijn die talenten en dat waar het kind goed in is te versterken. ,,Ieder kind heeft immers talenten. Hier aandacht aan besteden en de nadruk op leggen, levert zoveel meer op.” Het woord ‘kraskijker’ heeft zijn oorsprong in de bekrassing van de Nachtwacht van Rembrandt van Rijn in 1975 door een verwarde man. Het Rijksmuseum heeft destijds de restauratieplannen voor een aantal jaar uitgesteld omdat er vanuit de hele wereld mensen naar het Rijksmuseum kwamen om naar de krassen op de Nachtwacht te kijken. De omzet van het Rijksmuseum werd meer dan verdubbeld in die periode. ,,Men keek niet meer naar de schoonheid van dit schilderij maar was alleen bezig met wat beschadigd was. Vandaar de term kraskijker. In de omgang met kinderen hebben we die neiging ook. Dat weten we met elkaar wel, maar steeds weer sluipt de aandacht naar dat wat niet goed gaat. Dat is een kwestie van lang oefenen met elkaar en echt geloven en uitstralen dat je kansen en mogelijkheden ziet voor het kind. Geloof me, ook mij overkomt het nog regelmatig dat ik aan de haal ga met negatief gedrag van een leerling of student en ik laat me graag corrigeren als het me overkomt.”
Het blijkt een lang gekoesterde wens te zijn om op de Antillen te wonen. ,,Toen de kans zich voordeed heb ik samen met mijn man Aad deze kans gelijk gegrepen. We hebben in Nederland drie volwassen kinderen, een schoonzoon en schoondochter achtergelaten. In februari volgend jaar verwachten we ons eerste kleinkind. Een heel goede reden om dan weer eens een week naar Nederland te gaan. Maar terugkomen doen we zeker, wij worden opa en oma Bonaire”, aldus Apperloo. Ze eindigt met de hoop op een lange en vruchtbare samenwerking uit te spreken en zegt ervan overtuigd te zijn dat ze samen met collega-bestuurder Mark Volmerink en alle collega’s van de Scholengemeenschap Bonaire de kwaliteit van het onderwijs nog verder kan optimaliseren.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.