Al het nieuws

Verlening bouwvergunning Sunset Beach kan leiden tot ongebreidelde bouw

Van onze correspondent
Kralendijk - In een open brief waarschuwen de eigenaren van drie aan de kust gelegen horecaondernemingen het bestuurscollege (BC) van Bonaire dat het verlenen van een eventuele bouwvergunning voor het Sunset Beach Resort weleens verregaande gevolgen kan hebben voor bestaande en toekomstige bouwprojecten op het eiland.

F15 BON ondernemersDe eigenaren, aandeelhouders en algemeen directeuren van Eden Beach Resort, Duddy Dive Resort en Harbour Village Beach Resort schrijven de open brief naar aanleiding van de mededeling van gezaghebber Edison Rijna dat de bemiddelingspoging binnen het BC naar aanleiding van de mogelijke verlening van een bouwvergunning voor het project Sunset Beach Resort is afgerond. Rijna vermeldt niet of de bemiddeling heeft geleid tot een besluit. De onenigheid binnen het BC gaat over de bouw van het nieuwe appartementencomplex op Sunset Beach, tussen Eden Beach en Chogogo Dive & Beach Resort. Hoewel er nog geen vergunning is afgegeven voor de bouw van het vijfsterrencomplex is de verkoop van de luxe appartementen al in mei 2021 gestart. Of daar een mondelinge toezegging vanuit de politiek aan ten grondslag ligt is nog steeds niet duidelijk. In mei van dit jaar bleek dat eigenaar Euro Parcs een gebouw van vijf verdiepingen wil neerzetten, tegen de geldende bouwvoorschriften in. Gedeputeerde James Kroon is er voorstander van om dit toe te staan maar zijn collega’s Nina Den Heyer en Hennyson Thielman zijn faliekant tegen. Niet alleen omdat de bouwvoorschriften worden overschreden maar ook omdat ze zich zorgen maken over zoveel mensen en verkeer op de relatief kleine ruimte van de drie resorts. Tijdens de stemming over dit onderwerp in het BC waren er dus twee stemmen tegen het verlenen van een bouwvergunning en eentje voor. Toen ook gezaghebber Edison Rijna zijn stem had uitgebracht en voor vergunningverlening stemde, staakten de stemmen waarna er een traject is gestart om uit de patstelling binnen het BC te komen.

In de brief van de horecaondernemers worden de twee belangrijkste aspecten van de discussie rondom 'Sunset Beach' genoemd, de maximale bouwhoogte en de bouwdichtheid van het kavel. ,,Het zal uw College duidelijk zijn dat het verlenen van een uitzondering op deze punten aan de ontwikkelaars van Sunset Beach hen een aanzienlijk concurrentievoordeel oplevert ten opzichte van andere horecaondernemingen. Datzelfde geldt trouwens voor reeds verleende uitzonderingen op het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) aan enkele andere nieuwe initiatieven”, aldus de ondernemers die hier een precedentwerking in zien. ,,Indien uw College besluit tot verlening van de bouwvergunning conform het verzoek van de ontwikkelaars, dan gaan wij ervan uit dat ook aan onze ondernemingen nieuwe, of herziene, gunstigere bouw- dan wel uitbreidingsvoorwaarden zullen worden gegund, mochten een of meerdere ondernemingen daar in de toekomst om verzoeken.” Ze verwachten dat meer horecaondernemingen zich bij deze open brief zullen aansluiten.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.