Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Het feit dat investeerders Bonaire steeds beter weten te vinden, is goed voor het eiland maar het brengt ook een gevaar met zich mee. Om ervoor te zorgen dat de natuur en de inwoners van het eiland niet in het gedrang komen moet er een goed Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROB) komen en moet er gehandhaafd worden.

F13 BONhandhavenMet deze woorden nam minister Hugo de Jonge afgelopen vrijdag afscheid van het eiland. Bonaire was het laatste van de drie eilanden van Caribisch Nederland (CN) dat op het lijstje stond van Alexandra van Huffelen, staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, en minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Voor De Jonge was het zijn eerste bezoek aan het Caribisch gebied en hij vond het ‘geweldig’ de reis samen met de staatssecretaris te kunnen maken. De minister gaf tijdens de persconferentie aan dat hij op Bonaire met alle partijen heeft gesproken, ook met de inwoners. ,,Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting zijn belangrijke onderwerpen. Er wordt op dit moment veel gebouwd op het eiland maar te weinig voor de eigen bevolking”, aldus De Jonge, die zegt zich grote zorgen te maken over het feit dat inwoners nu bijna geen huis kunnen huren of kopen ‘omdat ze geen grote zak geld hebben’. Daarom wil hij dat de bouw van sociale huurwoningen versneld gaat worden. ,,Fundashon Cas Bonairiano doet hele goede dingen maar heeft niet voldoende eigen kapitaal om goedkoop geld te kunnen lenen. Om dit probleem voor de korte termijn op te lossen, heb ik een gift van 9 miljoen dollar toegezegd zodat er snel meer woningen gebouwd kunnen gaan worden.”

Volgens De Jonge is het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) echt aan herziening toe en moet er een duidelijke visie komen met het oog op de toekomst. ,,Hoeveel woningen moeten er gebouwd worden en waar moeten die dan komen, wat is de maximale hoogte en hoeveel erfpacht wordt er uitgegeven? Vervolgens moet er strak worden gehandhaafd. Projectontwikkelaars krijgen nu wel erg veel ruimte om te kopen en te bouwen wat ze willen en dat is meestal niet voor mensen met een krappe portemonnee”, zo legde De Jonge de vinger op de zere plek van veel eilandbewoners. ,,Ik vindt Bonaire een prachtig eiland, maar de investeringen moeten wel ten goede komen aan de inwoners.”

Of het plan om op Plantage Bolivia 900 en mogelijk zelfs 1.800 woningen te bouwen goed en noodzakelijk is voor Bonaire, kon de minister op dit moment niet zeggen. De ramingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaan uit van rond de 26.000 inwoners in 2030 en bijna 28.000 in 2050, waarvoor de komende tien jaar 1.800 woningen gebouwd moeten worden. Hiervoor is volgens het huidige ROB genoeg ruimte op bestaande locatie. Maar De Jonge zet zijn vraagtekens bij deze getallen. ,,Ik denk dat het er veel meer zullen zijn en dat er dus ook veel meer woningen nodig zijn. Laten we eerst de cijfers op orde brengen.” Hij vindt dat het plan voor Bolivia zeker extra uitwerking nodig heeft. ,,De natuur moet worden hersteld en dat kost veel geld. Dit zou kunnen worden gefinancierd met geld uit de verkoop van woningen.” Hij benadrukte wel dat er nog geen onomkeerbare stappen zijn genomen en alle opties op tafel liggen.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).