Al het nieuws

‘Bouwactiviteiten zware industrie in agrarisch gebied’

Van onze redactie
Kralendijk - Het ‘Collegelid belast met handhaving’ kreeg gisteravond kritische vragen van de oppositiefractie PDB in de Eilandsraad van Bonaire over ‘bouwactiviteiten zware industrie in agrarisch gebied’.
Uit correspondentie in handen van deze krant blijkt dat Stone Crusher nv en Caribbean Blokken en Klinkers Fabriek bv (CBKF) aangeven al medio juli 2021 aan het Bestuurscollege hebben laten weten twee eigendomspercelen te willen kopen op de voormalige plantage Santa Clara. Ze willen hier een industrieterrein realiseren, laat Herbert de Jongh weten.

F12 BON Vragen overIn januari 2022 is CBKF eigenaar geworden en wil het bedrijf een bouwvergunning voor de bouw van een blokkenfabriek. Daarvoor moet wel de bestemming worden gewijzigd van ‘agrarisch-kunuku’ naar ‘bedrijventerrein-zware bedrijven’.

Op het verzoek van juli 2021 is tot op heden, althans tot op 7 maart jongstleden, niet gereageerd. Wel is tijdens een bespreking op 20 januari 2022 door gedeputeerde James Kroon ‘toegezegd dat CBKF kan starten met de bouw van de blokkenfabriek en dat die bouw zal worden gedoogd zolang de bestemming niet is gewijzigd en voor de blokkenfabriek geen bouwvergunning kan worden aangevraagd en verleend’.
Met posts op sociale media is te zien dat CBKF intussen verheugd meldt ‘Making progress everyday!’ (15 april) en dat Bonaire trots mag zijn binnen kort de meest moderne blokkenfabriek van de regio te hebben (8 mei).

Maar op 5 mei laat het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) bij monde van het hoofd Juridische en Algemene Zaken nog weten dat er nog helemaal niets is. Want in reactie op een verzoek om informatie krachtens de Wet openbaarheid van Bestuur BES (WobBes), gedateerd 7 april, blijkt dat er geen documenten kunnen worden verstrekt.

,,Gebleken is dat bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling (R&O) geen bouwvergunning dan wel hindervergunning is aangevraagd en derhalve ook niet zijn afgegeven voor de betreffende percelen.” En het gaat om dezelfde percelen te Santa Clara als die door de blokkenfabriek zijn gekocht en waarvoor bestemmingswijziging is aangevraagd, althans één ervan is exact dezelfde: 5-E-34.

Het betreft antwoord aan advocaat Tom Peeters van het kantoor VanEps, die het OLB vragen had gesteld namens cliënten Zandmannetje bv en Wilco bv. Gelet op het voorgaande wordt er door de overheid ‘vanuit gegaan dat het tegen de afgifte van de bouwvergunning en hindervergunning gemaakte bezwaar niet langer wordt gehandhaafd’.

Er wordt dus een blokkenfabriek gebouwd op een terrein dat formeel nog altijd agrarisch gebied is, maar als er een Wob-verzoek wordt gedaan blijkt de overheid van niets te weten. Voor oppositiepartij PDB reden om te denken dat er niet wordt gehandhaafd, terwijl het ‘collegelid belast met handhaving’ de gezaghebber is.

Juridische en Algemene Zaken heeft het Wob-verzoek wel doorgezonden naar de directie Toezicht & Handhaving. De antwoorden op en de uitkomst van de raadsvergadering waren bij sluiting van deze editie nog niet bekend.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).