Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties is serieus van plan het Burgerservicenummer (BSN) in te voeren in Caribisch Nederland. In een brief aan de Tweede Kamer maakt ze bekend ‘inhoudelijke actielijnen’ te willen starten in 2023.

bsnDe commissie voor Koninkrijksrelaties had de voorganger van Van Huffelen al verschillende keren gevraagd om een update over de invoering van het BSN op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De commissie herhaalde dit verzoek na het aantreden van het nieuwe kabinet. Behalve de toezegging het BSN in te willen voeren was er weinig bekend over de route en het tijdspad van het kabinet.
Het BSN maakt het leven van de inwoners gemakkelijker, bijvoorbeeld omdat ze dan ook DigiD, het digitale identificatiesysteem, kunnen gebruiken. Daarmee kunnen overheidsinstanties online de identiteit van iemand vaststellen en in een beschermde omgeving informatie uitwisselen.
Intussen zijn er gesprekken geweest over het verbeteren van de identificatiestructuur op de eilanden en daaraan gekoppeld de invoering van het BSN. Het nieuwe burgerregistratiesysteem zal gefaseerd worden ingevoerd, aldus Van Huffelen. Zij heeft onderzoek gedaan naar de benodigde wetswijzigingen voor invoering van het BSN. ,,Mijn doel is om in 2023 te starten met de uitvoering van de inhoudelijke actielijnen die nodig zijn om het BSN in te voeren in Caribisch Nederland.” Daarvoor moeten ook de ICT-systemen worden aangepast en zal de sédula vervangen moeten worden. De uitgewerkte plannen zullen na het zomerreces klaar zijn, belooft de staatssecretaris.
Een BSN is nu niet mogelijk, omdat de eilanden met het verouderde PIVA werken voor de bevolkingsadministratie. In plaats van een BSN wordt daarvoor een identificatienummer gebruikt, zoals op de sédula. ,,Gebruik van dit nummer voor DigiD is onwenselijk. Naast de praktische problemen die hierdoor zouden ontstaan bij overheidsorganisaties voldoet dit nummer onder meer niet aan de privacynormen die in Europees Nederland gelden.”